กุรุธรรมชาดก

กุรุธรรมชาดก

S02E33

Time index

[00:31] เริ่มรายการช่วงนิทานพรรณนา
[03:47] ภิกษุผู้ฆ่าหงส์ 
[08:59] กุรุธรรมชาดก
[16:36] กุรุธรรม คือ ศีล5 
[18:00] ศีลไม่บริสุทธิ์ 
[54:27] รักษากุรุธรรม ฝนจึงตก 
[58:40] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุฆ่าหงส์ ภาคที่ 8 เรื่องที่ 253

กุรุธรรมชาดก เป็นเรื่องราวการรักษาศีลอย่างยิ่งยวดของพระโพธิสัตว์ และบริวาร เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระราชาแคว้นกุรุ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงหยิบยกนำมาเล่าเพื่อเตือนสติ แก่พระภิกษุที่ทำปาณาติบาตฆ่าหงส์ ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้ที่นี่ 

นิทานพรรณนา
178
1
นาทีในการอ่าน