สติปัฏฐานสูตร

สติปัฏฐานสูตร

S09E33

Time index

[01:29] เริ่มมหาสติปัฏฐานสูตร

[03:27] กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[18:40] เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[21:38] จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[24:25] ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[58:01] อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน 4

มหาสติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ในเรื่องของการพิจารณาเห็นกาย เวทนา จิต และธรรม

186
1
นาทีในการอ่าน