กายสู่มตะ จิตใจสู่อมตะ

กายสู่มตะ จิตใจสู่อมตะ

S08E32

Time index

[00:41]  เจริญมรณสติ ระลึกถึงความตายว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมาก เริ่มที่นี่เดี๋ยวนี้ เริ่มต้นที่ลมหายใจ "อานาปานสติ" 

[07:18] ยาม=สติ ป้อม=ลมหายใจ ตั้งสติอยู่ ก็ยังรับรู้ได้ แต่ไม่ตามไปเหมือนสัตว์ที่ถูกผูกไว้

[10:34] อย่าเพลิน ถ้าเพลินคือตกอยู่ในอำนาจ สร้างอกุศลธรรมได้ 

[18:04] เลือกทางที่ดำเนิน จะเผลอไปจนตกไกลหรือมีสติไม่เผลอไม่ตายฟรี 

[20:39] ธรรมชาติของจิต คิดไปทางไหน จิตไปทางนั้น รู้ธรรมชาติของจิตนำมาใช้ประโยชน์ 

[23:16] ภพปกปิดไว้ เหมือนม่านกั้น ไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มี ดั่งคนตาบอดแต่กำเนิด มีตามีศรัทธาจึงจะเห็น 

[26:21] พิจารณากาย มีการตายอยู่ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก 

[34:25] คนมีความตายเป็นเบื้องหน้าแตกทำลายดุจหม้อของช่างปั้น 

[37:55] กายไปสู่ความตาย แต่จิตใจให้ไปสู่ความไม่ตาย 

[40:15] สร้างเหตุปัจจัยไปสู่ความไม่ตาย 

[46:31] ช่องทางมีอยู่ หาให้เจอ เหมือนนกหาฝั่ง เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ 

[50:05] สักขิสาวก 3 แบบ 

[52:54] เดินตามมรรค 8 จะไปสู่ความไม่ตาย

"ในขณะที่ร่างกายของเราจะไปสู่ความตาย จิตใจของเราสามารถที่จะดำเนินไปสู่ความไม่ตายได้ เป็นอมตะได้" 

ร่างกายของเรานี้อย่างไงมันก็ตายแน่ มันดับแน่ เหมือนหม้อที่มันมีแล้วอยางไงมันก็แตกแน่ มีความเกิดมาแล้วอย่างไงมันก็ตายแน่ล่ะ แต่จิตใจของเราถ้าไปตามทาง เริ่มจากสติตั้งเอาไว้ ไม่เผลอเพลินไปตามผัสสะต่าง ๆ ตั้งระลึกเอาไว้ รักษาเอาไว้ มันจะเข้าสู่ความไม่ตายได้ เป็น"อมตะ"ได้ เพราะมันจะแยกกันจากเจ้าสิ่งต่าง ๆ ที่มาทาหูทางตาทางเสียงทางภาพทางใจ พอแยกออกจากกันแล้วคือวิมุต คือการพ้นจากกัน มีวิชชาคือความรู้เกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ไม่ได้ไปก้าวลง ไม่ได้ไปเกลือกกลั้ว มันไม่ได้ไปเนื่องกันกับสิ่งอื่น ๆ อีก พอไม่ได้เนื่อง ไม่ได้เกลือกกลั้ว ไม่ได้เข้าไปหากันแล้ว มันแยกกันไปเนี่ย มันเป็นอมตะได้ มันถึงความไม่ตายได้ 

เหตุแห่งความตายมีมาก ให้เอาจุดนี้มาใคร่ครวญดูแล้วเราจะอยู่เหนือจากความตายนี้ได้ อยู่เหนือจากความเกิดได้ อยู่เหนือจากการที่ไปตามสิ่งต่าง ๆ ได้ พออยู่เหนือจากกัน นั่นคือ โลกุตระ เข้าสู่ความเย็นคือนิพพาน คือที่ที่จะไม่ตาย พ้นจากความตาย อยู่ไม่ไกล อยู่ในจิตใจเรานี่เอง อยู่ทางที่มีมรรค8 เดินตามทางนี้ไป เราจะไปสู่ความไม่ตายได้  

มรณสติไม่ใช่ว่าคิดถึงเรื่องตาย แต่คิดให้มาอยู่ในทางที่จะไปสู่ความไม่ตาย ช่องทางนี้ยังมีอยู่

135
1
นาทีในการอ่าน