บูลลี่ แกล้งฉัน ฉันไม่แกล้งเธอ

บูลลี่ แกล้งฉัน ฉันไม่แกล้งเธอ

S02E28

Time index

[03:19] ประเด็นเรื่องการกลั่นแกล้ง รุมด่า ให้ร้าย คุกคาม ทางอินเตอร์เน็ต (cyber bullying) บางทีขยายผลจนซึมเศร้า แสดงความรุนแรง หรือฆ่าตัวตาย จะหาทางออกที่เป็นธรรมะที่เป็นทางสายกลางได้อย่างไร

[19:59] ต้องคิดก่อนโพสต์ ความลับไม่มีในโลก และควรจำกัดเวลาในการใช้สื่อออนไลน์

[24:05] เวลาที่ถูกกลั่นแกล้ง | ต้องไม่แกล้งกลับ เข้าใจคนที่ชอบแกล้งคนอื่น

[30:04] แก้จุดที่เป็นปมด้อย ด้วยการให้จุดที่ขาด แก้จุดที่เป็นความสำคัญ ต้องใช้การบำบัด

[33:20] แกล้งกันคือเบียนเบียนตนและผู้อื่นด้วย

[34:47] การลงโทษไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่ต้องพูดคุย ปรับความเข้าใจ

[35:54] วิธีการแก้ปัญหาระยะยาวในศาสนานี้ | ด้วยความอดทน ด้วยความไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิต ด้วยความรักใคร่เอ็นดู 

[36:22] อดทน | เป็นตบะอย่างยิ่ง ต้องด้วยปัญญา  กำลังของคนพาลคือคนโง่ นั้นไม่ใช่กำลัง 

[41:19] ไม่เบียดเบียน | รักษาผู้อื่นด้วย รักษาตนด้วย ชนะตนเองด้วยการไม่โกรธตอบ อย่าชั่วยิ่งกว่า ไม่มีใครเอาชนะผู้นิ่งได้ 

[44:53] เมตตา รักใคร่เอ็นดู 

[48:53] อดทน ไม่เบียดเบียน เมตตาจิต รักใคร่เอ็นดู | มีได้ด้วยเจริญธรรมะ

[50:30] เริ่มที่ตัวเรา ไม่ผูกเวร

คนที่ชอบแกล้งคนเนี่ย มันจะรู้สึกสะใจอยู่ลึกๆ ข้างใน เวลาที่เราถูกแกล้ง วิธีที่จะตอบกลับคืนให้มันสาแก่ใจเนี่ย วิธีอยู่ใน episode นี้

นิ่งนิ่ง ๆ ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะ ติ๋มติ๋ม ๆ เนี่ย ไม่ใช่ว่าข้างในไม่รู้เรื่องนะ แต่นิ่ง ๆ ติ๋ม ๆ นี่แหละ มันคือมีปัญญาลึกล้ำ ลึกซึ้งแบบนี้ ด้วยการเอาชนะคือความโกรธในจิตใจของเรา ไม่โกรธตอบด้วยกำลังคือขันติ คือความอดทน เป็นกำลังที่ยิ่งกว่ากำลังของคนพาลที่เขาจะกลั่นแกล้ง พูดจานั้นนี้โน้น ให้เราเจ็บใจ ความที่เราไม่เจ็บไปตามเนี่ย คือปัญญาอันสูง ปัญญาในการที่เราจะรักษาตัวเราด้วย ปัญญาในการที่จะรักษาตัวเขาด้วย

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ การผูกเวรต่อเนื่องกันไป ไม่ใช่เป็นตัวที่จะระงับเวรได้ การที่ไม่ผูกเวรต่างหาก จะเป็นตัวที่ระงับเวรได้ ทำจิตใจของเราให้มันยาว คือรักษามิตรภาพ รักษาตนรักษาผู้อื่นให้มันต่อเนื่องยาวนาน เราอย่าเห็นแก่สั้น อย่าให้แก่ความดีเล็กๆน้อยๆ เราจะไม่ทำ โอย! แผ่เมตตาตอนเช้า 5 นาที 10 นาทีก็เอา ให้ทำ มันดี 

เรื่อง Cyber Bullying การถูกกลั่นแกล้ง ถ้าเผื่อว่าเราถูกกระทำ เราก็จัดการแบบนี้ ถ้าเราเป็นผู้กระทำ ก็ให้คิดก่อน ให้เลิก สิ่งที่ไม่ดีนั้นเสีย

101
1
นาทีในการอ่าน