สังขารูปปัตติสูตร

สังขารูปปัตติสูตร

S09E27

Time index

[05:02] สังขารูปปัตติสูตร

[32:23] อธิบายพระสูตร

เหตุ 5 ประการที่จะทำให้มีความสำเร็จในความปรารถนาต่าง ๆ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา ทำความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งในภพหน้า และในภพปัจจุบันด้วย หวังแล้วตั้งใจทำเหตุทั้ง 5 ประการ ทำให้ต่อเนื่อง สามารถทำความปรารถนาให้สำเร็จได้

210
1
นาทีในการอ่าน