มรรค 8 ยาป้องกันรักษาโควิด

มรรค 8 ยาป้องกันรักษาโควิด

S02E27

Time index

[01:10] การดูแลจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยง เครียดและกลัว | รักษากายด้วยหมอ รักษาใจด้วยตัวเอง ความกลัวทำให้เกิดทุกข์ ทำอย่างไรที่จะไม่ให้ความกลัวมาครอบงำจิตใจ

[07:36] 1. ต้องมีที่อยู่ให้จิตคือสติ | เปรียบกับเด็กเลี้ยงวัว สติคือเสา ให้เกิดสมาธิได้ สติต้องมีกำลัง 

[12:25] 2. ผลักให้กลัว | เข้าใจความตาย ให้ระลึกถึงความดี มีศรัทธาและศีล เป็นโสตาปัตติยังคะ 4         

[15:52] 3. ดึงให้ฟุ้งซ่านโกรธเกลียด | ให้มีกรุณา คือ ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์

[18:25] เมื่อมีความสลดหดหู่เพราะคนรอบข้าง | ให้มีภูมิคุ้มกันในใจ สร้างกำลังใจให้คนอื่นได้ด้วย แพร่ความดี เมื่อเข้าใจคือปัญญา จะเป็นแสงสว่าง ทำลายความมืดไป 

[26:27] กักตัว/อยู่บ้านทำอะไร | เป็นการหลีกเร้น ควรหาความสงบในใจ ไม่ควรเสพความสุขทางกาม

[32:28] ทำงานที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ | วางแผน แบ่งช่วงเวลา (Block time) ทำสิ่งต่างๆ ลดสิ่งที่มารบกวน 

[36:58] วิธีฝึกระเบียบวินัย | คือ สร้างความเคยชินที่ดี

[41:34] คนที่ป่วยควรทำอย่างไร | ยาคือมรรคมีองค์ 8

[51:00] สรุป | มรรค 8 ยาป้องกันและรักษา ฝึกทำบ่อยๆ จนเข้าสู่ระบบภูมิคุ้มกันของเรา

จุดที่จะเป็นตัวป้องกัน คือ ต้องรู้จักบังคับจิตของเราให้ไปอยู่ในจุดที่มันสบายคือสติ สติจะเป็นตัวที่จะจับจิตของเราไปวางไว้ตรงจุดที่เราจะมีความสบายใจได้ นั่นคือสมาธิ ถ้ามีสติ สมาธิจะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น สติต้องตั้งไว้ให้ดีเลย สติต้องมีกำลัง ยิ่งถ้าผัสสะแรง เสายิ่งต้องมั่นคง

หลักการทำงานเหมือนกันเรื่องไวรัสกับกิเลส หรือเรื่องของยากับมรรค มีหลักการทำงานคล้ายๆ กัน มรรค 8 เป็นยาทั้งยาป้องกันเป็นวัคซีน เป็นทั้งยารักษา เป็นสูตรยาที่พระพุทธเจ้าคิดไว้แล้ว

มรรค 8 ที่อยู่ในตำราคัมภีร์ มรรค 8 ที่อยู่ในความจำในสมอง มรรค 8 ของครูบาอาจารย์ที่ท่านเจริญทำได้อย่างดี หรือของพระพุทธเจ้าที่ทำให้ท่านตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็เป็นของท่าน ยังไม่มาเป็นของเรา มันยังไม่เข้าสู่ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune) ของร่างกาย ทำอย่างไรให้เข้าสู่จิตใจของเรา จึงต้องฝึกทำบ่อย ๆ ฝึกทำมากๆ เป็นการเจริญ การเจริญคือการพัฒนา การพัฒนาคือการภาวนา การภาวนาคือการภาวิตา การเจริญให้มากทำให้มาก มรรค 8 มันจะเข้าไปในจิตใจของเรา เป็นทั้งภูมิคุ้มกัน เป็นทั้งยาแก้ เป็นยาสำรอก ยาถ่าย ยารักษา ทำให้จิตใจของเราสบายได้แน่นอน  

141
1
นาทีในการอ่าน