สามัคคีศีลเมตตาคือพลัง ชนะภัยชนะโรค

สามัคคีศีลเมตตาคือพลัง ชนะภัยชนะโรค

S02E26

Time index

[04:34] ประเด็นเรื่องการทำงานในความเครียด | จากการงานที่มากขึ้นที่ขยายตัวแบบเท่าทวีคูณ เตรียมการไม่ดี บางทีมีการกระทบกระทั่งกัน ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

[13:10] การทำงานของไวรัส 3 แบบ คือ ไม่เห็น ภายใน และเท่าทวีคูณ (exponential)

[16:20] 1. ทำงานสิ่งที่มองไม่เห็น - สามัคคี อปริหานิยธรรม

[17:20] อปริหานิยธรรม 7 | อยู่อย่างมีความสามัคคี จึงมีความเจริญท่าเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตัวอย่างชาววัชชี

[22:20] 1) ประชุมกันเนืองนิจ

[24:11] 2) พร้อมเพรียงกัน

[26:09] 3) เคารพกฏหมาย

[27:05] 4) บูชาผู้ใหญ่ | รับฟังโอวาส

[29:19] 5) ไม่เบียดเบียนกัน | ดูแลกันรักษากัน

[32:09] 6-7) กำลังใจบูชาและบำรุงสมณะ

[35:54] 2. ทำจากภายในด้วย ศีลและพรหมวิหาร 4

[37:13] 3. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบ exponential ทำอย่างต่อเนื่อง

[39:51] สรุป | รบกับไวรัสต้องทำเหมือนไวรัส ต้องรักษาความดีของเราไว้ ตอนนี้ทำให้ดี เวลาอยู่ข้างเรา ให้สามัคคีกัน มีศีลมีเมตตากันอย่างต่อเนื่อง เราชนะได้หมด 

รบกับไวรัสต้องทำเหมือนไวรัส คือ หนึ่งไม่เห็นตัวด้วยความสามัคคี ความสามัคคีนี้ไม่ได้นับจำนวนหน้ากาก จำนวนบุคลากรทางการแพทย์หรือเครื่องช่วยหายใจ แต่ถ้ามีความสามัคคีกัน เรารบกับไวรัสได้ 

ไวรัสเวลามันทำลาย มันทำลายจากภายใน จะสู้กับมัน ต้องทำจากภายใน ต้องมีพรหมวิหาร ต้องมีศีล จะเป็นจุดที่ให้ภายในใจของเรามีความสบายใจได้ จะอดทน เขาทำอย่างนั้นว่าอย่างนี้ บางคนมันผิดพลาด จะด่าจะว่า เราก็จะอารมณ์เสียเอง ก็ต้องอุเบกขา ภายในต้องมีศีล ต้องมีอุเบกขา ให้เหมือนกับเจ้าไวรัสที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมันทำจากภายใน มันมองไม่เห็นตัว

หลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำปุ๊บปั๊บ จะเห็นผล แต่จะเห็นผลในเวลาต่อไปหรือต่อไป ๆ อีก  เช่น ขยันขันแข็ง จะเห็นผลเร็วหรือช้า อยู่ที่สถานการณ์หลายอย่าง หรือมีจิตเมตตา บางทียังถูกด่าอยู่นั่นแหละ แต่พอทำไป ๆ สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้ 

ต่อเนื่องติดต่อไม่ขาดสายเวลาอยู่ข้างเรา ด้วย 3 ข้อนี้ เราชนะได้ สามารถมีชัยชนะไม่แค่กับไวรัสธรรมดา ๆ ยังจะสามารถที่จะเอาชนะภัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แค่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ อย่างภัยคือความแก่ ความตาย ภักษาหารหายาก ภัยเศรษฐกิจ เราชนะได้หมด

101
1
นาทีในการอ่าน