สู้ภัยโควิด ผาสุกด้วยธรรม

สู้ภัยโควิด ผาสุกด้วยธรรม

S02E25

Time index

[00:56] ประเด็นโควิด-19 | เข้าใจทุกข์ พระพุทธเจ้าอุบัติ/แสดงธรรม เพื่อแก้ปัญหานี้ ทำอย่างไรจะอยู่ผาสุกได้ 

[05:51] ผาสุกด้วยศีล และพรหมวิหาร

[08:18] เข้าใจความต่าง | กังกลใจกับความไม่ประมาทตื่นตัวร้อนใจตอนนี้

[10:54] การถูกกักตัว | โอกาสว่าง/หลีกออก หลีกเร้น เริ่มด้วยการตั้งสติ และทำ เพื่อผลอันยาวนาน

[23:01] การสวดมนต์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ | จิตเป็นสมาธิ ทำให้ดีขึ้นได้ตามควรแก่ฐานะ

[30:10] ม้าอาชาไนย 4 ประเภท

[34:27] ไวรัสเปรียบกับดวงจิต

[40:12] เงื่อนไขการให้บริการ

[43:06] ประเด็นถูกคนเอาเปรียบ 

[43:51] ตัวอย่างท้าวสักกะ ตอบโต้อย่างบัณฑิตด้วยความอดทน

[45:50] อดทนต่างกับเก็บกด | อุเบกขาและปัญญา ตอบแทนเป็น 4 เท่า เหมือนบ่มเมล็ดพันธุ์ บ่มอินทรีย์ให้แก่กล้า

[51:45] ทัพใหญ่ | แก่และตาย

[52:48] ประเด็นสังฆทานวน | บุญขึ้นกับผู้รับ/ผู้ให้ 

[55:01] สังฆทานคือการให้ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ปัจจัย 4 ไม่จำเป็นต้องเป็นถัง

ทำอย่างไรจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ แม้มีโรคภัยไข้เจ็บ ต้องรู้อะไรต้องบรรลุอะไรต้องเห็นอะไร ที่เมื่อรู้แล้วบรรลุแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้ว แม้มีโรคภัยไข้เจ็บ เรายังจึงจะอยู่ผาสุกได้ 

ทำอย่างไรที่เราจะไม่ประมาท ขณะเดียวกันจะต้องไม่กังวลไม่ประมาท แต่มีความร้อนใจคือความรู้สึกที่ต้องตื่นตัว ตื่นในการที่จะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง ต้องทำตอนนี้ เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาร้อนใจภายหลัง 

ถ้าติดโรคแล้วให้เป็น super spreader แพร่กำลังใจ การต่อสู้ความเมตตาความไม่ย่อท้อ การปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เป็นตัวอย่างไปเลย แทนที่จะ spread disease spread virus แต่ spread เมตตา แพร่ความดีออกไป เป็นตัวอย่างของคนที่มีระเบียบวินัยทำตามหมอ มีจิตเมตตา 

ต่อความชั่วด้วยความชั่ว มันมีแต่จะเละและเละมากยิ่งขึ้น ความดีก็ถูกหักล้าง เราก็กลายเป็นคนด้วน คือความดีด้วนออกจากจิตใจ ถูกมารล้างผลาญความดีแล้ว ฉะนั้นเราจะไม่หยุดการทำความดี คือความอดทนคืออุเบกขา หยุดไม่ได้ พอไม่หยุด สืบต่อความดี อย่าให้ความชั่วเขามาคืบคลานสู่การกระทำของเรา แล้วเราก็อดทน ไม่เบียดเบียน เมตตาจิต รักใคร่เอ็นดู นี่คือการตอบสนองให้เป็น 4 เท่า นี่ถึงจะอยู่ในสังคมได้ 

155
1
นาทีในการอ่าน