ตกงานไม่ตกใจ ปัญหาคือโอกาสที่ท้าทาย

ตกงานไม่ตกใจ ปัญหาคือโอกาสที่ท้าทาย

S02E20

Time index

[03:48] เปิดประเด็นเรื่องคนตกงาน

[10:20] นายช่างไม่ตกงาน เพราะมีการยืดหยุ่น ปรับตัว

[23:33] อิทธิบาท 4 | พัฒนาปรับปรุง การงาน ด้วยจิตที่เป็นสมาธิ       

[30:15] มีงานทำ | ทิศเบื้องต่ำ แบ่งจ่ายทรัพย์เพื่อรักษาทรัพย์     

[35:43] ตกงาน | อย่าตกใจ ด้วย สติสัมปชัญญะ สติปัญญา

[38:39] อุฏฐานสัมปทา | หนักเอาเบาสู้ จิตใจพร้อม จะเห็นโอกาส

[44:59] ปัญหาคือโอกาส | มีศีลเป็นเครื่องป้องกัน

[46:26] มีกัลยาณมิตร | ฟังธรรมะ คบคนที่ศีลศรัทธาจาคะปัญญา

[48:23] เกิดเป็นอินทรีย์ 5      

[49:22] มุมมองของโอกาสว่าง เทียบการตกงาน 

[54:44] ต้องมีกำลังใจสูง

จุดที่เป็นปัญหามันก็คือโอกาสนั่นแหละ ปัญหาคือความท้าทาย คืออย่างเดียวกัน เราจะเห็นว่าเป็นปัญหา ถ้าเราไม่มีทางแก้ แต่ถ้ามีทางแก้ ปัญหานั้นเป็นโอกาสขึ้นมาทันที แต่ถ้าไม่มีทางแก้ ปัญหานั้นมันจะขุดหลุมฝังเราทันที ทางแก้ก็คือทักษะของเราในการที่จะพัฒนานั่นเอง

ความเสียใจความตกใจมีได้ แต่ให้พอที่จะรวบรวมสติสัมปชัญญะให้ได้ อย่าตกใจถึงขนาดว่าทำอะไรไม่ถูก กลัวเสียใจร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัว ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอน อันนั้นมันเกินไป ชีวิตยังมีอยู่ ร่างกายเป็นสมบัติอย่างหนึ่งในการที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

เงินทองการงานมันเป็นตัวแปรตัวหนึ่งเฉยๆ แต่ว่าสิ่งที่จะให้เรามีความสุข จิตใจสบาย ไม่ใช่ได้ด้วยจุดนั้น ความสำเร็จของคนไม่ได้วัดที่ตัวเลข แต่วัดที่เรามีความสุขใจสบายใจไหม นั่นคือความสำเร็จของเรา วัดที่เรามีคุณธรรมต่างๆ ไหม วัดที่ตรงนี้

ด้วยเครื่องวัดนี้ คนเราไม่มีทางตกงานแน่นอน โอกาสไม่มีหมด โอกาสมันมาตามผัสสะนี่แหละ ถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วใจอยู่ที่ไหน มีการกระทบเกิดขึ้นที่ไหน โอกาสในการที่พัฒนาปรับปรุงในการที่จะทำให้ดีมีขึ้นได้ มันเกิดขึ้นมีที่ตรงนั้น นั่นเองเลย

139
1
นาทีในการอ่าน