ความมั่งคั่งเริ่มจากจิต

ความมั่งคั่งเริ่มจากจิต

S02E19

Time index

[03:48] เปิดประเด็น "ใช้เงินเกินตัว”

[19:20] แยกเงื่อนไขต่างๆ | สมชีวิตา - รายรับต้องท่วมรายจ่าย กระแสเงินเข้า/ออก รับ/จ่าย ต้องรู้ ไม่ให้ชีวิตถูกล็อคด้วยเครื่องพันธนาการ ให้ปลดแอกออก 

[21:56] แยกรายจ่ายออกด้วย 4 หน้าที่ | จ่ายให้ชีวิตมีความสุขอิ่มหนำ จ่ายในการป้องกันรักษา/ลงทุน จ่ายในการสงเคราะห์ผู้อื่น และจ่ายในการสร้างกุศลบำเพ็ญบุญ

[28:06] รูรั่ว/อบายมุข

[39:15] จัดการกับความอยากด้วยการพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูล  

[41:28] ชีวิตเจริญงอกงามด้วยการทำครบ 4 หน้าที่

[47:05] ความมั่งมีหรือไม่มี

[55:32] สรุป | จิตใจแบบมหัคคตะด้วยพรหมวิหาร 4 ทางกายแบ่งจ่ายใน 4 หน้าที่ ความมั่งคั่งร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นแน่นอน 

รายรับต้องท่วมรายจ่าย รายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับ ท่องไว้ให้ขึ้นใจเลย เปรียบไว้เหมือนคนยกตราชั่งขึ้นแล้ว เขาต้องรู้ว่า ขาดเท่านี้เกินเท่านี้ เอาออกแล้วมันจะเท่ากัน ต้องรู้เป๊ะ ๆ ถึงหน่วยสตางค์ 

ชีวิตต้องมีครบทุกด้าน ถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งไป มันก็จะบิดเบี้ยวเหมือนกงล้อ ถ้ามันไม่กลม เบี้ยวๆ บูดๆ มันก็หมุนไม่ได้ ชีวิตที่หมุนไปดำเนินไป ถ้าไม่กลมไม่ครบถ้วน ก็จะมีปัญหา เพราะฉะนั้น ถ้าใช้จ่ายไปให้ครบ 4 หน้าที่ จึงมีความสำคัญ 

แล้วคนไหนเป็นคนจนคนไหนเป็นคนรวย คนที่มีนั่นแหละคือคนที่มั่งคั่งที่ร่ำรวย คนที่คิดว่าตัวเองไม่มีนั่นแหละคือคนที่ยากจน ความมั่งมีกับความยากจน ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขรายรับหรือตัวเลขที่มีในธนาคาร เข้าใจให้ถูก

ใช้จ่ายให้เหมาะสมใน 4 หน้าที่ รูรั่วอบายมุข อย่าให้มันออกไป ใช้จ่ายในการแบ่งปันคนอื่นบ้าง ทำบุญบ้าง เก็บไว้ในเวลาฝนตกบ้าง อันนี้คือเรามีทรัพย์แล้ว จะน้อยจะมากไม่ใช่ประเด็น

แต่ถ้ามีรายได้น้อย แล้วใช้จ่ายเกินตัวสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนกินผลมะเดือก็ไม่ดี ปรับใหม่ เงินมากเงินน้อย สามารถปรับให้ชีวิตของเรามีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยขึ้นมาได้ อย่าไปคิดว่าเรามีเงินน้อยแล้วเราจะยากจน ไม่จริง 

132
1
นาทีในการอ่าน