เหนือศัตรูกิเลสในใจด้วยพรหมวิหารสี่

เหนือศัตรูกิเลสในใจด้วยพรหมวิหารสี่

S02E18
Published on
Sun, 02/09/2020 - 05:36

Time index

[02:43] ปัญหาเพื่อนบ้านไม่ดี

[08:07] เพื่อนบ้านบนสวรรค์ของท้าวสักกะ

[20:39] ภิกษุชาวโกสัมพี

[22:13] ระดับที่ 1 รักษาด้วยศีล

[22:50] ระดับที่ 2 ระงับความคิดในใจ

[31:58] ระดับที่ 3 พรหมวิหาร 4

[45:44] วิธีเจริญพรหมวิหาร 4

[55:45] สรุป | รักษาจิตใจของเราแบบนี้ ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยรักษาด้วยความรักความเมตตา ด้วยความไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิต ก็ชื่อว่ารักษาตัวเราเอง รักษาตัวเราเองด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการประพฤติธรรม ด้วยการทำให้มันสมควรแก่ธรรมะ ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเหมือนกัน

ถ้ายังคิดว่าเขาทำให้เราอยู่ เขาว่าเราอยู่ เขาเอาของ ๆ เราไปอยู่ ยังคิดว่าเขาทำไม่ดีให้เราอยู่ คิดอยู่เรื่อย ๆ มันไม่มีทางที่จะคลายความไม่พอใจในเพื่อนบ้านนั้นได้เลย 

ศัตรูจริง ๆ ศัตรูที่แท้จริงคือกิเลสที่อยู่ในใจที่ทำให้เราขัดเคือง กามกิเลสนี่แหละที่มันบีบคั้นเราให้ลุ่มหลงบ้างให้ขัดเคืองใจบ้าง มันอยู่ในใจเรา ที่ทำให้เราขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่เนี่ย

ข้างบ้านเขาจริง ๆ ก็เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมวัฏสงสาร บางทีก็สุขบ้างทุกข์บ้างก็มี อิ่มบ้างหิวบ้างก็มี ต้องมาเจอสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างก็มี อ้าวเหมือนกันนะนี่ จิตใจที่กว้างขวาง เราจะไม่ได้คิดว่าใครเป็นศัตรูอะไรกับเราเลย

วิธีที่ดีที่สุดในการรบคือเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร ถ้าจะเอาชนะศัตรูด้วยการฆ่าการประหาร นั่นไม่ใช่วิธีที่จะเอาชนะศัตรูให้ชนะราบคาบได้ หรือถ้าย้ายที่ไป เดี๋ยวก็มีคนอื่นที่เป็นแบบนี้อีก เหมือนสุนัขจิ้งจอกที่เป็นโรคเรื้อน ไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่สบายตัว แต่ถ้าโรคหาย ไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายใจ โรคในจิตของเรา ศัตรูในจิตของเรานั้น คือกิเลสนั่นเอง ซึ่งถ้าเอามันออกไปด้วยพรหมวิหารสี่ด้วยสติด้วยปัญญา อยู่ที่ไหนเราก็สบาย

202
1
นาทีในการอ่าน