สมการชีวิต-ไลฟ์สด

S02E16
Published on
Mon, 01/27/2020 - 23:00

[03:32] ข่าวจริงข่าวเท็จ

[14:09] โจรปล้นทอง ทำผิดชั่ววูบ

[18:29] การดูแลแม่และลูก ภาระที่เป็นบุญ

[25:09] บุญ ทานและอานิสงส์ของศีล 5 ศีล 8

[34:15] รับมือกับคนมองโลกในแง่ร้าย

[38:08] สติสัมปัญชัญญะ ทำให้บรรลุธรรมได้

[41:56] เมื่อเพื่อนทุกข์ใจ

[47:03] แก้ง่วง

[50:58] ปรับการทำความเพียร ทำสมาธิและเจริญอุเบกขา ให้เหมาะสมด้วยสติ

[53:52] อโหสิกรรม / ผูกเวร

[56:38] พาหุสัจจะ

อะไรคือสัจจะ สัจจะในที่นี้คือ สัจจะความจริงที่ว่านี้คือทุกข์ นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ คืออริยสัจ 4 

ฟังเรื่องอริยสัจ 4 ให้มาก ๆ นั่นจะเป็นปัญญาที่จะเป็นอริยทรัพย์ของเรา ฟังเรื่องสัจจะให้มากๆ เพราะมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลา โฆษณาก็ตาม ไปร้านซื้อของต่าง ๆที่เรียกอันนั้นอันนี้ คือ สมมติหมดของหลอกของปลอมหมดเลย เพราะฉะนั้น จะไม่ให้ไปตามกระแสของปลอมต้องฟังเรื่องความจริงให้มาก ๆ นี่จะเป็นอริยทรัพย์ภายใน

อริยทรัพย์นี้สำคัญกว่าทรัพย์ภายนอก บางคนมุ่งแสวงหาทรัพย์ภายนอก แต่โจรขโมยได้ ถูกเผาทำลายก็ได้ ไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่น มันก็ฟังคนอื่น แต่อริยทรัพย์เป็นของเราเท่านั้น คนอื่นขโมยไม่ได้ ใช้แล้วก็ไม่หมดไป ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม อริยทรัพย์จึงดีกว่าประเสริฐกว่า เพราะฉะนั้นให้แสวงหาอริยทรัพย์ การฟังธรรมเป็นอริยทรัพย์อย่างยิ่ง

45
1
นาทีในการอ่าน