เพชฌฆาตความเครียด

เพชฌฆาตความเครียด

S02E15

Time index

[04:21] เปิดประเด็นเครียดเพราะงานเยอะ เรื่องเยอะ งานยาก มี deadline ปวดท้องปวดหัวนอนไม่หลับ จนซึมเศร้า midlife crisis เป็นมะเร็ง จะจัดการยังไง

[18:34] ความเครียดเป็นสัญญาคือการแปลความหมาย เกิดจากผัสสะที่มากระทบ

[23:04] ความเครียดคือความร้อนใจ

[26:20] ให้เกิดความเพียร เหมือนไฟที่เป็นกำลังผลักดัน ที่มีศรัทธาเป็นตัวจุดประกาย แต่อย่าสับสนกับความอยากคือตัณหา และทิ้งหมดไม่ตั้งเป้าไม่มี deadline  

[37:02] ความเพียรต้องปรับให้พอดี ใช้สติแยกแยะเป็นตัวปรับ ให้เกิดสมาธิ เห็นช่องได้ และอย่าหงุดหงิดไปตามอำนาจอกุศลธรรม แต่ให้เกิดปัญญา

[44:45] ใช้ทางกายช่วย ร่างกายมีผลต่อจิตใจ เปลี่ยน physiology ออกกำลังกาย ยิ้ม อาหารที่ดีต่อสุขภาพ

[50:02] ใช้เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ จัดลำดับความสำคัญ  

[57:13] โลกธรรม 8

เครียดแล้วยังไง เครียดแล้วมันก็กระทบคนอื่นไง ฟังแล้วมันเครียด อยู่ด้วยก็เครียด มีปัญหาติดตามกันไปหมด จะแก้ยังไง ๆ  

ความเครียดจะทำให้เกิดมีความร้อนใจ ศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sense of urgency คือต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง พูดก็พูด ไม่ใช่ไม่ดี เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำ ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า “พวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย” ร้อนใจภายหลังคือเครียดแล้ว อย่าไปถึงตรงนั้น อ้าว! แล้วทำยังไง คุณต้องร้อนใจตอนนี้ เปลี่ยนจากความร้อนใจมาเป็นความเพียร เป็นพลังขับดัน

191
1
นาทีในการอ่าน