สงครามโลกสงครามกิเลส

สงครามโลกสงครามกิเลส

S02E14

Time index

[03:19] ประเด็นสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน

[06:04] ที่ไหนๆ ก็มีสงคราม สวรรค์ นรก

[09:08] เหตุเกิดของสงครามคือการผูกเวร ไม่ใช่แค่สงครามโลกแต่ตามท้องถนน ใช้วาจาเป็นอาวุธทิ่มแทงด้วยหอกคือปาก ต่อไปทางกาย

[14:58] ผูกเวรระดับไหนมีสงครามระดับนั้น

[21:40] หนีหาที่ปลอดภัย ไม่ผาสุก ไม่สามารถทำในใจซึ่งคำสอน

[36:56] วิธีการที่ทำให้ผาสุกได้เมื่อมีภัยมาก คือ ระลึกถึงกุศลธรรมของเราในใจ เหมือนเสวียนรองก้นหม้อ 

[47:02] มุ่งเอาชัยชนะให้ราบคาบ คนแพ้เป็นทุกข์ คนชนะได้เวร ต้องชนะโดยธรรม ทำสงครามกับกิเลสในใจเราและของคนอื่น

[53:34] กิเลสลดได้เพิ่มได้

[56:35] นึกถึงเรื่องบ้านเมือง ระลึกนึกถึงส่งจิตไปตามกระแสของมรรคที่จะทำให้มีนิพพานเป็นที่สุดจบ จะมีความสบายใจ เป็นผู้ที่มีความผาสุกอยู่ได้

สงครามเวลาเกิดขึ้น มันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ใคร ๆ เวลามันเกิดขึ้น เพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อน ความไม่ผาสุขความไม่เกื้อกูลกับทุก ๆ คน 

เวลารบเวลาสู้ เราสู้กับกิเลส ไม่ใช่ลำพังในจิตใจเราแต่ในจิตใจคนอื่นด้วย ถ้าใช้เครื่องมือให้ถูก เราจะรบชนะกิเลสได้ อันดับแรกอย่าใช้เครื่องมือของกิเลส ถ้าใช้อาวุธของกิเลสเครื่องมือของมารเมื่อไหร่ เราจะตกเป็นเครื่องมือของมาร ตกเป็นพวกเดียวกับกิเลสทันที 

สงครามไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ ยังต้องมีการรบกันต่อไปเรื่อย ๆ สงครามในใจต้องระวัง เราจะถึงที่ที่ไม่มีสงครามเลย มีความสงบมีความเย็น ต่อเมื่อกิเลสมันหมดสิ้นเชิง ไม่เกิดขึ้นได้อีก นั่นคือที่ที่ไม่มีอวิชชาที่ที่มีความรู้มีความเข้าใจมีความเย็น นั่นคือนิพพาน 

140
1
นาทีในการอ่าน