บาป ความเค็มที่จางได้

2002-1u0213

S02E13

Time index

[01:09] ประเด็นการฆาตกรรม

[02:07] เงื่อนไขความบาป 3 อย่าง ซึ่งแม้แต่ฆ่าเพื่อป้องกันตัวก็บาป 

[09:58] หลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ ไม่เบียดเบียน ปกครองโดยธรรม ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยอาชญาศาสตรา

[19:14] เทวทูต 5 อย่าง

[21:58] คนชั่วกลับเป็นดีได้ กลับไปกลับมาได้

[28:34] การไม่ผูกเวร การให้อภัยกัน

[43:49] ประเด็นการทะเลาะกันที่ถูกทำก่อน

[50:01] เมื่อมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบ จะทำจิตให้ยังเย็นอยู่ได้ ต้องมีการฝึกทักษะทำจิตให้มีเมตตามาก่อน ด้วยสติที่มีกำลังเปรียบเหมือนฐานของหม้อที่มั่นคง

คนที่เขาได้รับโทษ คนที่ทำความชั่วได้รับโทษขนาดนี้ เรารีบทำความดี ดีกว่า เขามาลงข่าว แล้วก็ขายดีด้วยนะ เพราะว่าคนฟังข่าวคนไม่ดีปุ๊บ คุณระลึกได้ไหมความดี ไม่ใช่ว่า นินทากันสนุกปาก เออพูด ๆ กันแล้วก็จบไป แต่ความดีไม่เพิ่ม! ไม่ได้

คนจะเข้าใจว่า คนทำชั่วจะทำชั่วไปตลอด ในสมัยพุทธกาล Serial Killer ฆาตกรรมต่อเนื่องอย่างโจรองคุลิมาล ฆ่าคนไม่ต้องพูดถึงหรอก 6 ศพ 600 นี่ยังน้อยไป เป็นพัน เพราะมีเพื่อนชั่วบาปมิตร แนะนำไม่ดี เลยไปทำความชั่ว ฆ่าคนชนิดที่ลืมนับไปแล้วว่ากี่ศพ เลยต้องตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวง คล้องคอเอาไว้ ดูว่าขนาดนี้ แต่ก็ยังเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่า เกลือเป็นบาปที่เราได้ทำไป ความเค็มจะเป็นผลของบาปที่ออกมา ถ้าคุณทำความชั่วก้อนใหญ่ ความเค็มจะเค็มมาก ที่นี้จะเค็มมากหรือน้อยมันอยู่ที่นำ้ด้วย ถ้าน้ำน้อยยิ่งเค็มมาก แต่ถ้าน้ำมากความเค็มยิ่งน้อย น้ำเปรียบเหมือนกับบุญที่เราทำ บุญยังมีการรักษาศีล การภาวนา การเมตตา อะไรที่เป็นองค์ของบุญทั้งหมด 10 อย่าง บุญกิริยาวัตถุ 10 คุณมีน้อยหรือมีมาก ถ้าน้ำที่คุณมีมันน้อย คุณก็เพิ่มน้ำสิ ด้วยการทำอะไรต่าง ๆ ที่มันจะให้เกิดบุญทุกอย่าง

104
1
นาทีในการอ่าน