เกี่ยวกับรายการ
สมการชีวิต

 

จริงหรือที่ว่าทุกปัญหาชีวิตแก้ไขได้?

รายการ "สมการชีวิต" จะมาร่วมกันฟังเรื่องราวของผู้คนในสังคมให้เข้าใจถึง 'โจทย์' ของแต่ละชีวิต และร่วมกันไขปัญหานั้นให้เป็นไปแนวทางของพระศาสดา

หากว่าชีวิตเปรียบเหมือนดั่งโจทย์สมการที่ซ่อนคำตอบแล้ว ทุกปัญหาก็เปรียบเสมือนโจทย์ที่รอวันให้มีผู้มาไข

ทุกปัญหาจะมีทางเดินหน้าไปได้จริงหรือไม่? มาร่วมกันหาคำตอบร่วมกันได้ใน 'สมการชีวิต'ได้ทุกวันจันทร์ วันเริ่มต้นสัปดาห์

 

1u

 • แก้เครียดคลายเหงาด้วยอาศัยกัลยาณมิตร

  ไม่ว่าจะเป็น “ความเครียด” หรือ “ความเหงา” ต่างก็เป็นปัญหาที่พบเจอกันได้มากในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้าง ทั้งในเรื่องของปัญหาครอบครัว การทำงาน ญาติมิตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะความที่เหตุของมันคือ ตัณหา และ ตัณหาก็คือปัญหา

  ในเอพิโสดนี้ จึงได้ยกเอาทั้ง 2 ประเด็นนี้ มาทำความรู้จักเข้าใจถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสนหรือเข้าใจผิด ปรับสมดุลชีวิต เพิ่มความรู้ความเข้าใจในวิธีแก้เครียดคลายเหงาได้อย่างถูกต้อง

 • เครื่องมือ แก้ปม พัฒนาจิต

  เหตุการณ์ล่าสุดที่ชั้นเพิ่งหัวร้อนด่าคน ไม่พอใจ มีอารมณ์เกิดขึ้น นึกถึงได้ตอนไหน โอย! เพิ่งเมื่อวานนี้ ใส่กับพ่ออย่างเต็มที่ ด้วยเรื่องบนโต๊ะอาหารน

 • ‘บุพการีและกตัญญู กตเวที’ หาได้ยากในโลก

  ทำความดี เพื่อความดีนะ ทำความดีไม่ใช่จะหวังว่า ชีวิตชั้นจะต้องร่ำรวย มั่นคง ปูด้วยพรมแดง ชั้นไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้ว กตัญญูต่อพ่อแม่แล้ว มันต้อง

 • เตือนตนด้วยตน โต้ตอบอกุศลด้วยกุศล

  ถ้ารับสิ่งที่เขาเอามาให้ ก็ชื่อว่า “กินด้วยกัน ใช้ร่วมกัน” ถ้าเขาโกรธมา เราโกรธตอบ อันนี้ชื่อว่า “แย่พอกัน” เหมือนเขาอาหารมาเสิร์ฟเอาความโกรธมาให้ 

 • งานที่มีพลังด้วยอินทรีย์ 5 พละ 5

  “ทุกอย่างเป็นงานเป็นสิ่งที่ต้องใส่ความเพียรเข้าไป” ทุกคนต้องมีงานทำทุกช่วงชีวิต เพราะการทำงานคือการทำความเพียร คนไม่มีความเพียร ชี

 • แก้เกมด้วยกุศล

  “คนไม่ใช่ควาย” ถ้าควาย มันทำผิดเวลาไหน ต้องบอกแก้เวลานั้น แต่มนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้น ถ้าทำไม่ดีแล้วเราจี้ใส่ เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว เวลานั้นก็อย่า

 • เงื่อนไขฆราวาสตรัสรู้ธรรม

  สำหรับคนที่คิดว่า เกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ชั้นจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ อันนี้คือคุณฟังถูก episode แล้ว วันนี้จะพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ใ