เกี่ยวกับรายการ
สมการชีวิต

 

จริงหรือที่ว่าทุกปัญหาชีวิตแก้ไขได้?

รายการ "สมการชีวิต" จะมาร่วมกันฟังเรื่องราวของผู้คนในสังคมให้เข้าใจถึง 'โจทย์' ของแต่ละชีวิต และร่วมกันไขปัญหานั้นให้เป็นไปแนวทางของพระศาสดา

หากว่าชีวิตเปรียบเหมือนดั่งโจทย์สมการที่ซ่อนคำตอบแล้ว ทุกปัญหาก็เปรียบเสมือนโจทย์ที่รอวันให้มีผู้มาไข

ทุกปัญหาจะมีทางเดินหน้าไปได้จริงหรือไม่? มาร่วมกันหาคำตอบร่วมกันได้ใน 'สมการชีวิต'ได้ทุกวันจันทร์ วันเริ่มต้นสัปดาห์

 

1u

 • แก้เครียดคลายเหงาด้วยอาศัยกัลยาณมิตร

  ไม่ว่าจะเป็น “ความเครียด” หรือ “ความเหงา” ต่างก็เป็นปัญหาที่พบเจอกันได้มากในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้าง ทั้งในเรื่องของปัญหาครอบครัว การทำงาน ญาติมิตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะความที่เหตุของมันคือ ตัณหา และ ตัณหาก็คือปัญหา

  ในเอพิโสดนี้ จึงได้ยกเอาทั้ง 2 ประเด็นนี้ มาทำความรู้จักเข้าใจถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสนหรือเข้าใจผิด ปรับสมดุลชีวิต เพิ่มความรู้ความเข้าใจในวิธีแก้เครียดคลายเหงาได้อย่างถูกต้อง

 • ทบทวนสมการชีวิต

  ในการดำเนินชีวิตที่เราอยู่ทุกวัน ไปทำงาน กลับบ้าน เดินทาง เรียนหนังสือ ติดต่อผู้คน เป็นเรื่องราวที่มีในชีวิตของเรา ไปเกี่ยวข้องด้วยกับคนอื่นหรือเกี

 • ชงหรือเฮง ด้วยตัวเองด้วยมรรคแปด

  ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณทำยังไงจะไม่ให้เจอเรื่องไม่ดี ประเด็นอยู่ที่ว่า ถ้าเจอเรื่องไม่ดีแล้ว เราจะทำยังไง คำตอบของคำถามนี้ ตอบผิดก็มี ซวยไป ตอบ

 • รักษาจิตเภทตามธรรมได้โดยควรแก่ฐานะ

  ผัสสะเรื่องราวมีทุกที่นั่นแหละ ที่ไหนมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ที่นั่นก็มีผัสสะ ที่จะเกิดให้เรามีความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้าง หรือบางทีความรู้สึกนั้นไม่

 • การศึกษาที่ไม่เป็นงูพิษ

  ผิดหรือถูกที่เป็นมิจฉาหรือสัมมา ไม่ได้หมายความว่า 1+1=3 ผิด 2+2=4 คือถูก ไม่ใช่ถูกผิดในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า “right or wrong” แบบนั้นไม่ใช่ แต่ “มิ

 • มาตรฐานความดี ศีลสมาธิปัญญา

  ทุกสัปดาห์ต้นเดือนสนทนากับคุณทรงพล ชูเวช โดยหยิบยกเรื่องราวต่าง ๆ คำถาม และครั้งนี้พูดคุยกันใน 3 ประเด็น I 

 • บ่มจิตบ่มมรรคให้เป็นผล

  จะบ่มจิต เดินตามมรรค ต้องการจะบรรลุธรรมในชาตินี้ บ่มจิตใจให้สุกงอม บ่มมรรค 8 ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเมล็ดพืชพันธุ์ที่ดี พันธุ์องุ่นพันธุ์อ้