เกี่ยวกับรายการ
สมการชีวิต

 

จริงหรือที่ว่าทุกปัญหาชีวิตแก้ไขได้?

รายการ "สมการชีวิต" จะมาร่วมกันฟังเรื่องราวของผู้คนในสังคมให้เข้าใจถึง 'โจทย์' ของแต่ละชีวิต และร่วมกันไขปัญหานั้นให้เป็นไปแนวทางของพระศาสดา

หากว่าชีวิตเปรียบเหมือนดั่งโจทย์สมการที่ซ่อนคำตอบแล้ว ทุกปัญหาก็เปรียบเสมือนโจทย์ที่รอวันให้มีผู้มาไข

ทุกปัญหาจะมีทางเดินหน้าไปได้จริงหรือไม่? มาร่วมกันหาคำตอบร่วมกันได้ใน 'สมการชีวิต'ได้ทุกวันจันทร์ วันเริ่มต้นสัปดาห์

 

1u

 • แก้เครียดคลายเหงาด้วยอาศัยกัลยาณมิตร

  ไม่ว่าจะเป็น “ความเครียด” หรือ “ความเหงา” ต่างก็เป็นปัญหาที่พบเจอกันได้มากในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้าง ทั้งในเรื่องของปัญหาครอบครัว การทำงาน ญาติมิตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะความที่เหตุของมันคือ ตัณหา และ ตัณหาก็คือปัญหา

  ในเอพิโสดนี้ จึงได้ยกเอาทั้ง 2 ประเด็นนี้ มาทำความรู้จักเข้าใจถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสนหรือเข้าใจผิด ปรับสมดุลชีวิต เพิ่มความรู้ความเข้าใจในวิธีแก้เครียดคลายเหงาได้อย่างถูกต้อง

 • เหนือศัตรูกิเลสในใจด้วยพรหมวิหารสี่

  ถ้ายังคิดว่าเขาทำให้เราอยู่ เขาว่าเราอยู่ เขาเอาของ ๆ เราไปอยู่ ยังคิดว่าเขาทำไม่ดีให้เราอยู่ คิดอยู่เรื่อย ๆ มันไม่มีทางที่จะคลายความไม่พอใจในเพื่

 • อภัยเพื่อไม่ผูกเวร

  ต่อให้เจ้าทุกข์คนที่ถูกทำร้าย จะให้อภัยหรือจะไม่ให้อภัย กรรมนั้นได้ทำไปแล้ว สิ่งที่ทำไปแล้ว คือ ไปแก้ไม่ได้ มันจบไปแล้ว 

 • อะไรคือสัจจะ สัจจะในที่นี้คือ สัจจะความจริงที่ว่านี้คือทุกข์ นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ คืออริยสัจ 4 

 • เพชฌฆาตความเครียด

  เครียดแล้วยังไง เครียดแล้วมันก็กระทบคนอื่นไง ฟังแล้วมันเครียด อยู่ด้วยก็เครียด มีปัญหาติดตามกันไปหมด จะแก้ยังไง ๆ  

 • สงครามโลกสงครามกิเลส

  สงครามเวลาเกิดขึ้น มันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ใคร ๆ เวลามันเกิดขึ้น เพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อน ความไม่ผาสุขความไม่เกื้อกูลก

 • 2002-1u0213

  คนที่เขาได้รับโทษ คนที่ทำความชั่วได้รับโทษขนาดนี้ เรารีบทำความดี ดีกว่า เขามาลงข่าว แล้วก็ขายดีด้วยนะ เพราะว่าคนฟังข่าวคนไม่ดีปุ๊บ คุณระลึกได้ไหมคว