เกี่ยวกับรายการ
สมการชีวิต

 

จริงหรือที่ว่าทุกปัญหาชีวิตแก้ไขได้?

รายการ "สมการชีวิต" จะมาร่วมกันฟังเรื่องราวของผู้คนในสังคมให้เข้าใจถึง 'โจทย์' ของแต่ละชีวิต และร่วมกันไขปัญหานั้นให้เป็นไปแนวทางของพระศาสดา

หากว่าชีวิตเปรียบเหมือนดั่งโจทย์สมการที่ซ่อนคำตอบแล้ว ทุกปัญหาก็เปรียบเสมือนโจทย์ที่รอวันให้มีผู้มาไข

ทุกปัญหาจะมีทางเดินหน้าไปได้จริงหรือไม่? มาร่วมกันหาคำตอบร่วมกันได้ใน 'สมการชีวิต'ได้ทุกวันจันทร์ วันเริ่มต้นสัปดาห์

 

1u

 

powered by Sounder
 • อย่าประมาทในวัยและชีวิต ว่าชีวิตเราจะอยู่ยั่งยืนถาวร ยังไม่ตายยังมีสุขภาพดีอยู่ ยังเรื่องการงานด้วย และอย่าประมาทในการทำความดี เพราะประมาทเท่ากับตาบอด เท่ากับตายแล้ว ชีวิตที่อยู่ด้วยความประมาท หมายถึงมันไม่มีค่า

 • เชื่อมองค์กรด้วยธรรม

  มองมุมขององค์กรว่าจะดีขึ้นได้อย่างไร คือ ไม่ได้จะมาโฟกัสว่าคนนั้นผิดชั้นถูก ไม่ใช่ แต่ทั้งองค์กรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะเราอยู่ด้วยกัน ให้เรามีคว

 • ทำทันที

  ข้อจำกัดของคฤหัสถ์ที่จะหลีกออกไปภาวนา บางทีมันยาก กิจการงานมาก พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ธรรมะไว้หลายข้อ เพื่อที่จะให้ผู้ครองเรือนอยู่ได้อย่างราบรื่นผาส

 • ครองรัก ครองธรรม

  “ถ้าจะอยู่กันเฉพาะเจาะจงในเรื่องของกามอย่างเดียว มันไม่ได้ มันจะอยู่กันไม่ยืด..แต่เรื่องที่ว่ามันจะใหญ่ มันก็เล็กไป ด้วยพรหมวิหารสี่นี่เอง”

 • บริหารทรัพย์อย่างพุทธะ

  ถ้ารู้เข้าใจทั้งหมด 14 อย่างนี้ เงินจะเป็นทาสเรา เราจะไม่เป็นทาสของเงิน เราจะรู้จักการใช้เงินให้เป็น ไม่ใช่ว่าถูกเงินทองนั้นใช้ อะไรที่ไม่ดีเกี่ยวก

 • องค์กรอันเลิศ

  ผู้นำที่ไม่ใช่เป็นแค่เจ้านาย ลูกน้องที่ดีที่ไม่ใช่ประจบ แต่รู้จักปรับปรุงประสิทธิภาพการงานของตนเองด้วยอิทธิบาท 4 ที่ถ้าตั้งไว้ที่ความอยาก ต้องการเล

 • นิสัยยอดแย่ยอดเยี่ยม

  นิสัยที่ไม่ควรมี นิสัยที่มีแล้วจะมีปัญหา นิสัยที่จะทำให้ชีวิตตกต่ำลง นิสัยที่จะทำให้ชีวิตจะไม่เจริญ ที่มีปัญหาที่แย่ ๆ อยู่ ก็จะแย่ต่อไป ที่ดีอยู่แ