ธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้น

อานิสงส์กินเจ/อนุโมทนาบาป อุตริมนุสธรรม

 

S01E28

Time index

[01:14] อานิสงส์การถือศีลกินเจ: หลักการในทางคำสอน “โภชเนมัตตัญญุตา” อยู่ง่ายกินง่าย รู้ประมาณในการบริโภค อาชีพที่ไม่ควรค้าขาย ความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจ

[25:40] ธรรมะที่เกี่ยวกับภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมน: อุลตร้าแมนคือคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ นั่นคือ อุตริมนุสธรรม ธรรมะที่เหนือกว่าของมนุษย์ทั่ว ๆ ไป และการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ ระลึกถึงพุทธคุณ 9 อย่าง

[49:00] การอนุโมทนาบาป: ได้ส่วนแบ่งบาปมาแน่นอน ดังนั้น อย่าให้จิตของเราไปยินดีกับความไม่ดีที่เกิดขึ้น ต้องห้ามเขาเสียจากบาป 

[55:54] ทำกิจการที่เป็นอบายมุขและมีการทำบุญแจกทาน จะลบล้างความไม่ดีได้ไหม: บัญชีบุญกับบาปเป็นคนละบัญชีกัน ไม่สามารถลบล้างกันได้ 

การพูดคุยกับคุณทรงพล ชูเวช ในประเด็นธรรมะ 4 เรื่อง คือ อานิสงส์การกินเจ ภาพวาดพระพุทธเจ้าอุลตร้าแมน อนุโมนาบาปและเกี่ยวข้องกับอบายมุขแต่ทำบุญ จะลบล้างได้ไหม

คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน แต่เพื่อสันติวรบท เริ่มจากศีลข้อแรกคือไม่ฆ่าสัตว์ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนกินเนื้อจะไม่บริสุทธิ์ หรือกินมังสวิรัติแล้วคิดว่าบริสุทธิ์ แต่จิตใจยังติดอยู่ในรสอาหาร ซึ่งความบริสุทธิ์ไม่ได้มีแค่นั้น มีลึกซึ้งลงไปอีก คือ การพิจารณาแล้วจึงบริโภคพอประมาณ นี่คือสามารถทำให้เกิดบุญ ความบริสุทธิ์ของอาหารก็ส่วนหนึ่ง ยังรวมถึงความบริสุทธิ์ทางใจด้วย

เรื่องที่เหนือกว่าของมนุษย์ “อุตริมนุสธรรม” คือความที่ถูกอะไรกระทบ แล้วจิตยังชิวๆ ได้ ถูกขับรถปาดหน้า ไม่โกรธ ถูกแซง 2 ขั้น ขโมยผลงาน ยังมีเมตตาให้ได้ นี่คือลักษณะเหนือมนุษย์ที่ควรทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ศีลสมาธิปัญญา ซึ่งพระพุทธเจ้ามีอุลตร้าแมน มีความเป็นอุตริมนุสธรรม ในความหมายที่ว่า มีศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน

 

192
1
นาทีในการอ่าน