เข้าใจความตาย เว้นเหตุของทุกข์

เข้าใจความตาย เว้นเหตุของทุกข์

S01E27

Time index

[05:18] คนในครอบครัวหรือคนที่รักตายจากไป จะรักษาจิตให้ดีได้อย่างไร

[13:53] “ความแก่ซ่อนมีอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิต” รู้อยู่ แต่ทำไมเสียใจ

[16:52] เข้าใจความตายใน 4 ประเด็น: ประเด็นที่ 1 ความตายไม่เว้นให้กับใคร ๆ

[22:59] ประเด็นที่ 2: สาเหตุของความตายมีเหตุปัจจัยคือความเกิด เปรียบเหมือนหม้อที่ปั้นแล้ว ล้วนมีการแตกทำลายเป็นที่สุด 

[25:41] ประเด็นที่ 3: ความตายเป็นอนัตตา มีลักษณะที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น

[30:07] ประเด็นที่ 4: ความตายที่เมื่อมาถึง ไม่ต่อรองกับใคร หนึ่งในฐานะห้าอย่างที่อ้อนวอนไม่ได้

[33:29] ความอยากทำให้ทุกข์ ไม่ใช่ตาย รักตรงไหนทุกข์ตรงนั้น 

[35:39] ความอยากกับความตายมันเกาะกันอยู่ แต่ผลที่เกิดขึ้นต่างกัน 

[42:18] ใช้ปัญญาแยกแยะ ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา

[43:38] เตรียมการยอมรับไว้ ก่อนที่ความตายจะอุบัติขึ้น 

[48:44] ถ้าไม่เห็นชัดเจนให้ไล่เรียงใหม่: ความตายมีคุณสมบัติอะไร สิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องเข้าใจ เปลี่ยนความอยากให้เป็นความสลดสังเวช จะเอาความเสียใจออกจากจิตใจได้ ต้องมีปัญญา เหลือความสลดสังเวช เหลือการระลึกถึงที่ถูกต้อง ทำความเข้าใจข้อนี้ จะได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ไม่ประมาท”

ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความทุกข์ ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความตาย ความตายก็อย่างหนึ่ง ความอยากก็อย่างหนึ่ง สิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่ความตาย สิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้น คือความอยากที่มันมาเกาะกันอยู่กับความตาย มันอาศัยความตายมาทำให้เราเกิดทุกข์ 

สองอย่างมันเกาะกันอยู่ จึงทุกข์มาก ความอยากที่เกิดขึ้นทำให้สับสนไม่เข้าใจ ผลที่เกิดขึ้นของความตายทำให้เกิดความสลดสังเวช อันนี้ธรรมดาของความทุกข์ แต่ผลของความอยากทำให้มีความร่ำไรคร่ำครวญ ทุบอกชกตัวเสียใจ ต้องแยกกันให้ออก เสียใจก็ส่วนหนึ่งสลดสังเวชก็ส่วนหนึ่ง แยกกันให้ออกด้วยการตั้งสติ สติคือการระลึกได้ แยกกันให้ออกต้องมีปัญญา ที่สะสมไว้ด้วยสมาธิด้วยศีล ดูรู้ให้ดี

381
1
นาทีในการอ่าน