ชีวิตที่มีค่ามีราคา

ชีวิตที่มีค่ามีราคา

S01E24
Published on
Mon, 09/09/2019 - 04:18

Time index

[01:14] ความทุกข์เป็นสิ่งสัมพัทธ์ ถ้าเข้าใจถูกต้อง ทุกข์ไม่มาก ถ้าเข้าใจคลาดเคลื่อน จะทุกข์มาก 

[04:14] คิดจะฆ่าตัวตายจากปัญหาต่าง ๆ ท้อแท้ท้อถอย ซึมเศร้า

[10:57] ตายมันไม่ยาก เพราะเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมาก

[15:34] ชีวิตอยู่อย่างไร 

[21:07] ฆ่าตัวเองหรือฆ่าคนอื่น ตายไม่ได้แก้ปัญหา มันไม่จบ

[26:21] คิดจะตายเพื่อพ้นทุกข์ ความตายเป็นตัวทุกข์ต่างหาก

[27:52] ธรรมดาของภพมนุษย์ สุขบ้างทุกข์บ้างปน ๆ กัน

[37:33] ถ้าไม่ยอมรับ เห็นความจริงด้านเดียว จิตใจจะตกอยู่ในห้วงของสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉาน 

[41:13] การเห็นความจริง 2 ด้าน

[45:28] อย่าให้ใจพิการ - chin up เงยหน้าขึ้น แล้วมองไปรอบ ๆ ตั้งสติไว้

[48:01] ความคิดไม่ใช่ของเรา ความคิดไม่ดีบางทีมันมีเป็นธรรมดา ไม่ต้องทำตามความคิด

[49:23] ตายไม่ใช่แก้ปัญหา ปัญหาคือตัณหา ทางแก้คือให้อภัย/เมตตา

[51:54] ชีวิตจะมีความหมาย ตรงที่ใส่อะไรลงไปในชีวิต เลือกเลยด้วยการตั้งสติ ชีวิตมันเป็น 2 ด้าน ให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เมตตา ให้อภัย เห็นตามความเป็นจริง ชีวิตจะสั้นหรือยาว อยู่ที่สามารถสร้างคุณค่าทำประโยชน์ มีชีวิตอยู่ด้วยความดี 

สำหรับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าที่จะอยู่ จบชีวิตเลยดีกว่า คนที่หมดหวัง หมดกำลังใจ ปัญหาทุกอย่างรุมเร้า จมปลักอยู่ในความคิด โทษตัวเองบ้างอะไรบ้าง จึงคิดว่าการจากโลกนี้ไปจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดี โอเค! เข้าใจ! รับฟัง! แล้วไง! คิดหาวิธีจะตายยังไง! แต่รับฟังเสียก่อน แล้วค่อยตัดสินใจก็ได้!

ก้มหน้ามันก็ไม่เห็น Chin up เงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบ ๆ คนที่เขายังมีความรักในเราอยู่ พ่อแม่ลูกเต้ามีไหม มีสิ แต่บางทีนึกไม่ถึง คิดไม่ได้ มองให้ดี ๆ ตั้งสติไว้ มันจะค่อย ๆ เห็น

..ตัดสินใจเลยที่จะดำรงชีวิตให้อยู่ด้วยปัญญา ด้วยเมตตา ด้วยการให้อภัย ด้วยการเห็นตามความเป็นจริง นั่นจะเป็นค่าเป็นราคาที่ใส่ให้ชีวิตของเรา

338
1
นาทีในการอ่าน