อย่าตราบาปให้ลูก

อย่าตราบาปให้ลูก
S01E05

Time Index

[03.38] ลูกเรียนไม่จบตามกำหนด ขี้เกียจ คบเพื่อนไม่ดี โกหกขอเงิน ประชดประชัน แสดงความเกลียดชัง สูบบุหรี่กัญชา เที่ยวกลางคืน คบเพื่อนชาย เคยฆ่าตัวตาย ชวนไปไหว้พระ ไม่ไป

[12.13] เจ็บตอนคลอดหายเป็นปลิดทิ้ง

[17.07] ไม่มีแม่ที่จะคิดจะให้ลูกตกต่ำ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

[20.13] ลำพังความปรารถนาจะสำเร็จผล แต่ต้องสร้างเหตุปัจจัย ความสุขความสำเร็จใช่ว่าจะได้มาโดยง่าย

[21.56] พระพุทธเจ้าเตือนนายสิงคาลกให้ทำหน้าที่ในทิศทั้ง 6

[25.48] ตราบาปที่ตราติดในจิตใจ

[29.31] ใช้ปัญญาเป็นดั่งศาสตรา ไม่ใช่กาม

[31.25] ค่าของวัตถุเทียบไม่ได้กับค่าของคน

[35.52] หิริโอตตัปปะ ศรัทธา

[37.20] ให้ตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป ปลูกศรัทธา

[40.15] เพราะกาม จึงไม่เห็นความรักของมารดาบิดา

[40.25] แก้ไข เปลี่ยนแปลงด้วยศรัทธา

[42.50] ตัวอย่างพระอังคุลิมาล

[44.24] แผลในใจ ยาคือมรรค 8

[47.54] รับผิดชอบชีวิตตนเอง แม่นั่นแหละ ให้ตั้งอยู่ในบุญ

[52.04] ศรัทธาให้เกิด มรรค 8 เต็มได้

[54.27] ให้มีความมั่นใจ มีกำลังใจ คือ ศรัทธาในทางคำสอน เอามาทำเอามาปฏิบัติได้ ตัวเราเองนี่แหละ ต้องทำก่อน พฤติกรรมที่หยาบกระด้าง มาจากจิตใจที่หยาบกระด้าง จะเปลี่ยนแปลงให้จิตใจเขา อ่อนเหมาะได้ ต้องใช้จิตใจที่นุ่มนวล ความอดทน ความเพียร ปัญญา ใช้ความดี จึงจะทำความดีให้เกิดได้ ใช้น้ำสะอาด ถึงจะชำระล้างสิ่งสกปรกให้ออกไปได้ ให้เรามีความมั่นใจ

ลูกมีความศรัทธาต่อพ่อต่อแม่ จะสร้างหิริโอตตัปปะ ความกลัวความละอายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขา ด้วยบาปเหรอ ไม่มีทาง กลัวต่อบาปละอายต่อบาป เลยเอาบาปมาตราให้เขา มันผิดตั้งแต่คิดแล้ว

ถ้าไม่มีกำลังใจในการที่จะเปลี่ยน มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จะทำจริงแน่วแน่จริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความเพียรตรงนี้ต้องมาจากกำลังใจ นั่นคือ ศรัทธา จะมีกำลังใจ มีศรัทธา ต้องมาจากความรักความเมตตา

ระลึกถึงความดีได้นั่นแหละ คือ จุดเปลี่ยน หยุดมิจฉาวาจา หยุดการตำหนิติเตียน อย่าด่าอย่าว่ากัน แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามยถากรรม ไม่สนใจ แต่ให้รู้จักปรับ รู้จักเปลี่ยน ใช้อาวุธคือปัญญาเป็นดั่งศาสตรา ในการที่จะชำแหละแผล คือ ผัสสะที่มันเน่าเป็นหนอง

 

81
1
นาทีในการอ่าน