เกี่ยวกับรายการ
สมการชีวิต

 

จริงหรือที่ว่าทุกปัญหาชีวิตแก้ไขได้?

รายการ "สมการชีวิต" จะมาร่วมกันฟังเรื่องราวของผู้คนในสังคมให้เข้าใจถึง 'โจทย์' ของแต่ละชีวิต และร่วมกันไขปัญหานั้นให้เป็นไปแนวทางของพระศาสดา

หากว่าชีวิตเปรียบเหมือนดั่งโจทย์สมการที่ซ่อนคำตอบแล้ว ทุกปัญหาก็เปรียบเสมือนโจทย์ที่รอวันให้มีผู้มาไข

ทุกปัญหาจะมีทางเดินหน้าไปได้จริงหรือไม่? มาร่วมกันหาคำตอบร่วมกันได้ใน 'สมการชีวิต'ได้ทุกวันจันทร์ วันเริ่มต้นสัปดาห์

 

1u

 • 2022-1u0233

  เวลาที่เราอยู่สบาย ๆ แล้ว จิตใจเรามันดันคด ไม่ตรง ในความที่ว่าใช้เงินเกินมือ ไม่มีวินัยต่าง ๆ ทีนี้พออยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ต้องมี new Normal คุณจึงมีการทำ budget มีการทำงบประมาณ คิดให้รอบคอบ มีการทำโยนิโสมนสิการ กุศลธรรมเกิด การอยู่ลำบาก มันดีนะ 

  ไม่เห็นแก่ความสบายหรือความลำบาก แต่เห็นแก่ความดีที่จะเกิดขึ้น ดีไม่ดีไม่ใช่ว่า สุขมากหรือสุขน้อย แต่ดูที่กุศลธรรม สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัปปายะที่เหมาะสม ไม่ต้องยุ่งกับนั่นนี่โน่น แต่เป็นโอกาสว่างที่จะทำช่องทาง ทางคือมรรค ให้มีองค์ประกอบเต็มขึ้นมา 8 อย่าง

 • 2022-1u0233

  เวลาที่เราอยู่สบาย ๆ แล้ว จิตใจเรามันดันคด ไม่ตรง ในความที่ว่าใช้เงินเกินมือ ไม่มีวินัยต่าง ๆ ทีนี้พออยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ต้องมี new Normal คุณจ

 • กับดักความอยาก

  เวลาที่เราอยากได้อะไรมากๆ แล้วเราทำลงไปเนี่ย เราพลาดได้ เพราะนั่นเป็นกับดักเป็นเหยื่อล่อของตัณหา ความอยากและความกลัว คือตัณหาและอวิชชา ทำให้รีบด่วน

 • เหนือสุขเหนือทุกข์ ปล่อยวางตายดี

  จิตสุดท้ายตอนก่อนที่จะตายนี่สำคัญ ถ้าเผื่อเราไม่ได้ฝึกนิสัยในการที่จะคิดถึงเรื่องดี ๆ ได้ มาก่อนแล้ว ความน่าจะเป็น (Probability) ที่คุณจะคิดถึงเรื่

 • กล้ารักตน ก้าวพ้นคุกสังสารวัฏ

  หวังว่าจะได้รับโอกาสจากสังคม หวังว่าจะได้รับความรักจากคนอื่น ต้องเริ่มด้วยรักตัวเอง ต้องเริ่มด้วยให้โอกาสตัวเอง ความหวังจริง ๆ นั้นหมายถึง กำลังใจ 

 • ปรับจิตผาสุกได้ แม้ช่วงโควิด

  ลักษณะของการที่เพ่งจิต นี่คือการเอาจิตจดจ่อไป คือการตั้งสติเอาไว้ส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้ เราเพ่งจิตของเราไว้ที่ไหน จุดที่เพ่งให้ถูกค

 • บูลลี่ แกล้งฉัน ฉันไม่แกล้งเธอ

  คนที่ชอบแกล้งคนเนี่ย มันจะรู้สึกสะใจอยู่ลึกๆ ข้างใน เวลาที่เราถูกแกล้ง วิธีที่จะตอบกลับคืนให้มันสาแก่ใจเนี่ย วิธีอยู่ใน episode นี้