เกี่ยวกับรายการ
สมการชีวิต

 

จริงหรือที่ว่าทุกปัญหาชีวิตแก้ไขได้?

รายการ "สมการชีวิต" จะมาร่วมกันฟังเรื่องราวของผู้คนในสังคมให้เข้าใจถึง 'โจทย์' ของแต่ละชีวิต และร่วมกันไขปัญหานั้นให้เป็นไปแนวทางของพระศาสดา

หากว่าชีวิตเปรียบเหมือนดั่งโจทย์สมการที่ซ่อนคำตอบแล้ว ทุกปัญหาก็เปรียบเสมือนโจทย์ที่รอวันให้มีผู้มาไข

ทุกปัญหาจะมีทางเดินหน้าไปได้จริงหรือไม่? มาร่วมกันหาคำตอบร่วมกันได้ใน 'สมการชีวิต'ได้ทุกวันจันทร์ วันเริ่มต้นสัปดาห์

 

1u

 • สงครามโลกสงครามกิเลส

  สงครามเวลาเกิดขึ้น มันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ใคร ๆ เวลามันเกิดขึ้น เพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อน ความไม่ผาสุขความไม่เกื้อกูลกับทุก ๆ คน 

  เวลารบเวลาสู้ เราสู้กับกิเลส ไม่ใช่ลำพังในจิตใจเราแต่ในจิตใจคนอื่นด้วย ถ้าใช้เครื่องมือให้ถูก เราจะรบชนะกิเลสได้ อันดับแรกอย่าใช้เครื่องมือของกิเลส ถ้าใช้อาวุธของกิเลสเครื่องมือของมารเมื่อไหร่ เราจะตกเป็นเครื่องมือของมาร ตกเป็นพวกเดียวกับกิเลสทันที 

 • สงครามโลกสงครามกิเลส

  สงครามเวลาเกิดขึ้น มันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ใคร ๆ เวลามันเกิดขึ้น เพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อน ความไม่ผาสุขความไม่เกื้อกูลก

 • 2002-1u0213

  คนที่เขาได้รับโทษ คนที่ทำความชั่วได้รับโทษขนาดนี้ เรารีบทำความดี ดีกว่า เขามาลงข่าว แล้วก็ขายดีด้วยนะ เพราะว่าคนฟังข่าวคนไม่ดีปุ๊บ คุณระลึกได้ไหมคว

 • ทบทวนสมการชีวิต

  ในการดำเนินชีวิตที่เราอยู่ทุกวัน ไปทำงาน กลับบ้าน เดินทาง เรียนหนังสือ ติดต่อผู้คน เป็นเรื่องราวที่มีในชีวิตของเรา ไปเกี่ยวข้องด้วยกับคนอื่นหรือเกี

 • ชงหรือเฮง ด้วยตัวเองด้วยมรรคแปด

  ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณทำยังไงจะไม่ให้เจอเรื่องไม่ดี ประเด็นอยู่ที่ว่า ถ้าเจอเรื่องไม่ดีแล้ว เราจะทำยังไง คำตอบของคำถามนี้ ตอบผิดก็มี ซวยไป ตอบ

 • รักษาจิตเภทตามธรรมได้โดยควรแก่ฐานะ

  ผัสสะเรื่องราวมีทุกที่นั่นแหละ ที่ไหนมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ที่นั่นก็มีผัสสะ ที่จะเกิดให้เรามีความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้าง หรือบางทีความรู้สึกนั้นไม่

 • การศึกษาที่ไม่เป็นงูพิษ

  ผิดหรือถูกที่เป็นมิจฉาหรือสัมมา ไม่ได้หมายความว่า 1+1=3 ผิด 2+2=4 คือถูก ไม่ใช่ถูกผิดในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า “right or wrong” แบบนั้นไม่ใช่ แต่ “มิ