ชงหรือเฮง ด้วยตัวเองด้วยมรรคแปด

ชงหรือเฮง ด้วยตัวเองด้วยมรรคแปด

S02E11
Published on
Mon, 12/23/2019 - 04:00

Time index

[02:47] เป็นประเด็นเรื่องปีชง เปลี่ยนชื่อ แก้เคล็ด เสริมดวง หลอกก็มีจริงก็มี จะจัดการตามหลักธรรมอย่างไร

[08:59] ประสบการณ์ปีชงของผู้พูด

[11:44] ศาสตร์ต่างๆ อย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งคัดค้าน

[16:13] ทุกข์ก็มีสุขก็มี I เป็นธรรมดาในภพมนุษย์ ต้องยอมรับ

[22:09] ดีไม่ดี ดูอย่างนี้ I ดูที่การกระทำของเรา กุศลอกุศล ไม่ใช่สุขเวทนาทุกขเวทนา

[25:04] เหตุเกิด 8 อย่างของเวทนา I สุขทุกข์ไม่ใช่กรรมเก่าเท่านั้น

[30:21] วิธีการดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่ผิวเผิน I มรรคแปดสอดแทรกในกิจการงาน

[36:00] สุขก็ชงได้ ทุกข์ก็เฮงได้ 

[41:24] หนักเบาของเวทนา อยู่ที่บุญ I ถ้ามีบุญน้อย รีบเติมรีบกระทำความดี ทานศีลภาวนา

[45:09] ดีได้ทุกปี อยู่ที่การบูชาอุปการะ

[49:10] ดูดวงตัวเอง ในช่วงรอบปีให้ถูกต้อง

[54:39] สร้างเหตุปัจจัย ทำเอง ฟันธง ดีแน่ I อายุยืนด้วยการเจริญอิทธิบาท 4 เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดโชคดีด้วยสติปัฏฐาน 4 คิดนึกมีความสุขสมปรารถนาด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4 ร่ำรวยเงินทองมีโภคทรัพย์มากด้วยการแผ่เมตตาการทำความเพียร 

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณทำยังไงจะไม่ให้เจอเรื่องไม่ดี ประเด็นอยู่ที่ว่า ถ้าเจอเรื่องไม่ดีแล้ว เราจะทำยังไง คำตอบของคำถามนี้ ตอบผิดก็มี ซวยไป ตอบถูกก็ได้ รอดไป

อย่าไปคิดว่า ชีวิตจะปูด้วยพรมแดงโรยด้วยกลีบกุหลาบพรมน้ำหอมอย่างดี ทุกอย่างราบรื่นไปหมด มันไม่ได้เป็นอย่างงั้น สิ่งที่ดีไม่ได้ดูที่สุขเวทนา ต้องดูที่การกระทำ ถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ จิตใจมีเมตตา มีสัมมาทิฏฐิ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ไม่คิดโลภอยากได้ของเขา กระทำตอนไหนมีที่ไหนที่นั่นดีทันที มีปีไหนปีนั้นดีทันที มีวินาทีไหนวินาทีนั้นดีทันที 

ดูแค่สองส่วนหลัก ๆ คือกุศลกับอกุศล อย่าไปดูสองส่วนในความที่เป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา 

ปีนั้นหรือปีไหน ๆ การที่เราได้ทบทวนลักษณะนี้ อันนี้เป็นไปตามหลักคำสอน จะทำให้ปีนั้นเป็นปีที่โชคดีดำเนินไปดี คนอื่นเขาอาจจะร่วงกัน แต่เราก็รุ่งได้ 

198
1
นาทีในการอ่าน