การปฏิบัติเพื่อความสมดุลแห่งสมถะและวิปัสสนา

การปฏิบัติเพื่อความสมดุลแห่งสมถะและวิปัสสนา

S08E10

Time index

[00:38] เริ่มปฏิบัติ  โดยมีสติตั้งไว้ในกาย ในที่นี้ใช้ลมหายใจ ลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่งในกายทั้งหลาย 

[16:06] intro การฝึกสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบ เพื่อให้การศึกษาทำความเข้าใจใน เรื่องธรรม ไม่กลายมาเป็นภัย เป็นอันตรายแก่เรา

[18:43] คำถามเพื่อให้เกิดสมถะ/วิปัสสนา 

[20:05] พระสูตร “การปฏิบัติเพื่อความสมดุลแห่งสมถะและวิปัสสนา” 

[26:17] อธิบาย-สมถะ/วิปัสสนา  

[33:15] ตั้งคำถามให้ถูก เพื่อให้จิต focus ไป

[40:54] คำตอบของคำถามที่ถูก 4 ข้อ ของสมถะ 

[52:49] คำตอบของคำถามที่ถูก 3 ข้อ ของวิปัสสนา

[1:00:30] สรุป

   ในพระสูตร เป็นแค่ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาว่า เราไตร่ตรองใคร่ครวญดูตัวเรา สมถะวิปัสสนาเป็นอย่างไร ที่นี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เราให้ขยายผลออกไปด้วยว่า ในชีวิตประจำวันของเรา เราตั้งคำถามให้ตัวเราเองนี้ มันถูกไหม ที่ว่าเราเจอเรื่องไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นว่า ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้ว มันมีแมลงสาบอยู่ในนั้น หรือว่าเราเดินทางไป ก็มีคนมาขับรถปาดหน้า ทั้งๆที่ฉันก็ขับมาดี ๆ เกือบชนกัน ถ้าเราถามคำถามว่า ร้านนี้ทำไมมันทำห่วยขนาดนี้ ...คำถามผิด คำตอบที่ออกมาก็จะผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปหมด เพราะฉะนั้นการที่เราจะเพ่งจิตของเราไปให้มันถูกที่ถูกทาง เราจดจ่อที่คำถามไม่ถูก เวลาเกิดสถานการณ์ใด ๆ คำถามคือ ฉันจะรักษาจิตของฉันในกรณีนี้ได้อย่างไร มันก็มีคำตอบ คือ คุณตั้งสติขึ้น ใจเย็น มีเมตตา การให้อภัย พอมีคนขับรถปาดหน้า โอ้ว! นี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้ให้แล้ว มีการให้ทาน มีการให้ทาง  ถามว่าเราจะมีคำตอบแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อยู่ที่คำถามที่คุณตั้งว่า เหตุการณ์แบบนี้ สถานการณ์แบบนี้เราจะสร้างกุศลธรรมขึ้นได้อย่างไร คำถามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในพระสูตรเรื่องราวของสมถะและวิปัสสนา

202
1
นาทีในการอ่าน