รักษาจิตเภทตามธรรมได้โดยควรแก่ฐานะ

รักษาจิตเภทตามธรรมได้โดยควรแก่ฐานะ

S02E10

Time index

[00:39] Intro I ชีวิตมีสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดา ปัญหาคือถ้าออกนอกมรรค ความทุกข์มันแฝงมาทันที มีความรู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาเป็นปมเป็นเงื่อน

[05:03] เริ่มเรื่องคนเป็นโรคจิต I ไปวัดปฏิบัติธรรมจะสามารถช่วยคนที่เป็นโรคจิตเภท (SCHIZOPHRENIA) เช่น เห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงในหัว โรคซึมเศร้า ไบโพลาร์หรือจิตประสาทจากการเคยใช้ยาเสพติด ได้หรือไม่ 

[12:26] ทำความเข้าใจโรคทางจิต I ทุกคนมีโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายทางใจอยู่ มากน้อยไม่เท่ากัน

[21:22] ปฏิบัติธรรมให้หายได้โดยควรแก่ฐานะ I การปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับทางจิตอยู่แล้ว

[25:38] โรคซึมเศร้าจริง ๆ แล้ว I ไม่ได้มีจริง เป็นแค่ความคิดในทางลบของเรา เมื่อไม่รู้จักข่มไม่รู้จักประคับประคองจิตในเวลาที่ควร เมื่อถูกกระทบอยู่เรื่อย จิตจึงแตก

[29:07] โรคในทางจิตจริงๆ I คือโทสะทำให้เร้าร้อน ราคะโลภะทำให้อยากได้ ตาบอด หรือโมหะทำให้จิตมันหลงมืด

[36:55] ต้องรักษาจิต ละอกุศล5 อย่าง I

[43:41] การดำเนินชีวิตปกติด้วยศีล I เอาจิตไปจดจ่อไว้กับสติ ตรงที่มีศีลได้นี่แหละ

[57:01] สรุป I อยู่กับมันให้ได้ อย่าไปคิดว่าประหลาด ทุกคนก็เป็น มีเชื้อโรคอยู่ในกาย ต้องควบคุมเริ่มจากสติ ไม่ให้ผิดศีล ระลึกถึงศีล สติมีกำลังมากขึ้น ชีวิตก็ดำเนินไปได้ด้วยศีลนั่นเอง

ผัสสะเรื่องราวมีทุกที่นั่นแหละ ที่ไหนมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ที่นั่นก็มีผัสสะ ที่จะเกิดให้เรามีความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้าง หรือบางทีความรู้สึกนั้นไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ก็เป็นความรู้สึกที่อทุกขมสุขบ้าง เกิดขึ้นเป็นธรรมดา โลกของเราใบนี้มันเป็นอย่างนี้ 

เริ่มมีความคิดนึกที่ไม่ดี ยิ่งตั้งสติไว้อย่างมาก กำหนดจิตให้ดี บางทีเผลอไป มันไม่ได้ เหมือนวัวไปกินข้าวเขา คุณก็ถูกปรับสินไหม กุศลธรรมลดลงหน่อยนึง อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นหน่อยนึง เอ้าสู้ใหม่ ทำยังไงถึงจะสู้ได้ เพราะว่าความคิดนึกมันแค่ความคิดไง ยังอยู่ในใจ ยังไม่ได้ออกมาเป็นมือไม้หรือปากพูดโกหกออกไป คือศีลเราไม่ได้ผิด 

ตั้งฐานให้ดี หมายถึง เอาศีลเป็นฐาน ระลึกถึงศีลของเรา ตั้งเจตนาในการที่จะมีศีล เพราะว่าศีลคือเจตนา 

มีความคิดเสียงในหัวเป็นตัวละครอะไรมาวิ่งเต้นอะไรต่างๆ แล้วรักษาศีลได้ไหม ถ้ารักษาศีลได้ สบายใจเลย นั่นก็อยู่ของมันไป 

369
1
นาทีในการอ่าน