การศึกษาที่ไม่เป็นงูพิษ

การศึกษาที่ไม่เป็นงูพิษ

S02E09

Time index

[03:53] เปิดประเด็นเรื่องการศึกษาที่ดีในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า

[10:33] รูปแบบการศึกษา-เรียนรู้ “สิกขา- ปริยัติ” ข้างในคือสิ่งที่เรารู้ ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้” ยิ่งรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งพบว่าไม่รู้สิ่งต่างๆ อีกมาก แล้วเรียนเท่าไรถึงจะพอ? 

[21:23] การเรียนความรู้คือไปจับงูพิษ    

[28:33] คำว่า "ความรู้" แบบไหน ถึงจะไม่เมา 

[32:22] ความรู้หมายเอาจุดที่เรียกว่าเป็น “ญาณ” ศึกษาผิด เหมือนไปจับงูพิษผิดวิธี ตายได้ แต่ถ้าศึกษาถูก เหมือนจับงูถูกวิธี ได้ประโยชน์จากพิษงูนั้น 

[38:17] ความรู้ คือ วิชชา

[42:22] ปัญญา 3 ระดับ คือ สุตตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา

[47:57] คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง

[51:56] There is no failure, only feedback I โลกนี้เป็นเหมือนสนามทดลอง วนมาใช้ให้เกิดขึ้นให้ดับไป ไม่มีอะไรจะผิดไปตลอดกาลหรือถูกไปตลอดกาลในความที่เป็น right or wrong ทุกอย่างเป็น feedback เฉยๆ เพื่อที่จะให้รู้จักปรับเปลี่ยน 

[55:20] แก้จิตใจของเราใหม่ ให้มีสัมมาคือความถูกต้อง เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆ เป็นวิชชาเกิดขึ้น การศึกษาความรู้นั้น จะได้ประโยชน์ทันที จะมากจะน้อยก็ตาม

ผิดหรือถูกที่เป็นมิจฉาหรือสัมมา ไม่ได้หมายความว่า 1+1=3 ผิด 2+2=4 คือถูก ไม่ใช่ถูกผิดในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า “right or wrong” แบบนั้นไม่ใช่ แต่ “มิจฉา” หมายถึงกิเลสเพิ่ม “สัมมา” หมายถึงกิเลสลด ถ้าเรียนอะไรแล้วกิเลสเพิ่ม นั่นคือผิด ไม่ใช่ wrong แต่หมายถึงมิจฉา เพราะกิเลสมันดันเพิ่ม แต่ถ้าเรียนอะไรแล้วกิเลสมันลด นั่นคือถูก ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง right แต่ถูกในที่นี้หมายถึง “สัมมา”

แล้วรู้ยังไงที่ให้มันถูกเป็นสัมมา คือรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ มีความเป็นของไม่เที่ยง รู้ว่าเป็นอนัตตา รู้ว่าเป็นทุกข์ รู้แค่นี้ รู้ในหลักไตรลักษณ์ ไม่ใช่ว่าจะเอาทั้ง 3 ข้อด้วย เอาแค่ข้อใดข้อหนึ่ง ขอความรู้แค่นี้ไม่ว่าจะมีอยู่ในอะไรก็ตาม มันจะทำให้กิเลสลดได้

143
1
นาทีในการอ่าน