ความเพียรที่เป็นทางสายกลาง

ความเพียรที่เป็นทางสายกลาง

S08E08

Time index

[00:22] ปฏิบัติ อานาปานสติ 

[15:14] ท่านเปรียบไว้เหมือนกับในที่มืดสนิท แต่ว่ามีคนจุดประทีปโคมไฟเอาไว้ คนมีตาก็จะเห็นช่องทางได้

[17:39] เริ่มเรื่องความเพียร/ความขี้เกียจ หัวข้อที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้คือทำไมบางคนสามารถมีความอดทนหนักแน่นเข้มแข็งปรารภความเพียรได้อย่างไม่ย่อหย่อน ส่วนอีกคนหนึ่งก็ขี้เกียจไม่เอาอะไร

[19:41] พระสูตร กุสีตวัตถุสูตร และ อารัพภวัตถุสูตร ที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านกับที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียร

[35:41] อธิบายพระสูตร  เปรียบเทียบกันระหว่างคนที่มีที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านกับคนที่มีที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรในวาระเดียวกัน มี 8 ข้อ 8อย่างเหมือนกัน แต่ให้เกิดผลคนละอย่าง แตกต่างกันคนละขั้ว และ การปรารภความเพียรจะต้องมีจิตตั้งไว้จดจ่อกับมรรค 8 

[50:53] เหตุของการตั้งความเพียรได้ เพราะ มีการเพ่งจิตไว้ถูกต้อง

[53:24] ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ นกมูลไถ ช้างฉัททันต์ และ ม้าอาชาไนย

[1:00:51] สรุป

   คนเราเปลี่ยนแปลงได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงได้ หมายความว่า มันเป็นเรื่องราวมาอยู่แล้ว มันเป็นการตั้งจิตมาอยู่แล้ว เราก็เปลี่ยนแปลงตั้งจิตใหม่ จากการที่จะเพ่งไว้อยู่กับความสบายอยู่กับความลำบาก อยู่กับเรื่องราวสิ่งต่างๆ ไม่เอาเรามาเพ่งจิตตั้งไว้อยู่กับมรรค 8 จิตของเราตั้งอยู่กับมรรค 8 คือมีสามัญญผลตั้งอยู่กับผลที่เป็นสามัญญลักษณะที่มันจะเกิดขึ้นตามกระบวนการของมรรค จิตเราจะมีกำลังขึ้นมาทันทีจิตของเรามันดีอย่างหนึ่งมันตั้งไว้ตรงไหน สิ่งนั้นมันจะมีพลัง จิตของเรามันดีอย่างหนึ่ง ถ้ามันไม่ตั้งไว้อยู่ตรงไหนสิ่งนั้นมันก็ไม่มีพลัง เราเลือกที่จะมาตั้งไว้ถูกที่ ความเลือกได้นั้น คือ สติ เลือกตั้งได้ถูกที่ตามมรรค 8 แล้ว นั่นจะเป็นหนทางเครื่องที่จะส่งให้ถึงทางความดับไม่เหลือของทุกข์ได้นั่นเอง 

วันนี้ฝากไว้ 8 ข้อ เรื่องของวัตถุที่สามารถจะเป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านก็ได้ ที่สามารถจะเป็นที่ตั้งที่จะปรารภความเพียรก็ได้ ฟังเข้าใจแล้วจะเป็นที่ตั้งให้เราสามารถทำตนอยู่ในมรรคได้แน่นอน

166
1
นาทีในการอ่าน