อุโปสถสูตร และ อิธโลกสูตร

อุโปสถสูตร และ อิธโลกสูตร

S09E04

Time index

[02:26] อุโปสถสูตร อานิสงส์แห่งอริยอุโบสถ

[39:51] อิธโลกสูตร ว่าด้วยธรรม ๘ ประการ สำหรับมาตุคาม

[59:03] พระสูตรที่เกี่ยวข้อง : วิสาขสูตร | นกุลมาตาสูตร 

ยก 2 พระสูตร ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนนางวิสาขาไว้ใน อุโปสถสูตร ว่าด้วยเรื่องของอริยอุโบสถ จะรักษาศีล 8 อย่างไรให้ถูกต้องและได้ผลมาก และ อิธโลกสูตร ว่าด้วยธรรมะข้อปฏิบัติของหญิงผู้ออกเรือนที่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้า ซึ่งได้เคยกล่าวไว้กับพระอนุรุทธ ปรารภเทวดาเหล่ามนาปกายิกา นอกจากจะตรัสสอนโดยตรงแก่นางวิสาขาแล้ว ยังได้ตรัสสอนนางนกุลมาตา ในเนื้อความเดียวกันอีกด้วย (อ้างอิงใน  วิสาขสูตร | นกุลมาตาสูตร )

307
1
นาทีในการอ่าน