แก้เกมด้วยกุศล

แก้เกมด้วยกุศล

S02E02
Published on
Mon, 10/21/2019 - 04:13

Time index

[05:04] ปัญหาเด็กติดเกม: มีพฤติกรรมก้าวร้าว คบเพื่อนไม่ดี มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

[10:04] ทำความเข้าใจ อะไรคือเกม: เกมคือผัสสะ เกมคือวัตถุกาม อันวิจิตรพิศดารที่สร้างสรรค์​ปรุงแต่ง

[16:46] ปัญหา 3 ระดับ ขึ้นกับว่าติดในระดับไหน: ยังพอควบคุมได้ หรือพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนมีการเบียดเบียนตัวเอง หรือบอกไม่ฟังแล้วและมีอกุศลธรรมอย่างอื่น เบียดเบียนผู้อื่นด้วย แม้แต่ผู้ใหญ่ที่ติดการทำงาน ติดการพนัน ติดสื่อลามก คือ ลักษณะเดียวกัน ไม่ต่างอะไรกับเด็กติดเกม

[25:36] ทางแก้ทั้ง 3 ระดับ: ปรับสติให้มีมากขึ้น ใช้ความเพียร ฝืนอะไรที่ไม่ดีฝืนอะไรที่เป็นบาป อย่าให้เกิดขึ้น

[39:04] ทางแก้ปัญหาในระดับที่ 3

[44:19] “ถ้าเล่นขนาดนี้แล้วจะไปทำการงานได้ยังไง ชีวิตจะเป็นยังไง ผลการเรียนก็แย่ตกต่ำ” นี่แช่งแล้วนะ!

[54:52] ทุกคนที่เกิดมา มีความดีอยู่ ไม่งั้นไม่มีบุญที่มาเกิดเป็นมนุษย์ อยู่ในสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าได้

[58:18] จะหาช่องได้ด้วยสติ จะหาช่องเห็นความดีได้ด้วยความดี

“คนไม่ใช่ควาย” ถ้าควาย มันทำผิดเวลาไหน ต้องบอกแก้เวลานั้น แต่มนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้น ถ้าทำไม่ดีแล้วเราจี้ใส่ เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว เวลานั้นก็อย่าบอก เพราะถ้าบอกแล้วให้เกิดอกุศลธรรม แต่ต้องหาช่องที่มีความเหมาะสมที่จะพูดคุย จะไม่ได้ด้วยสั่ง จี้ ด่า พูดเหน็บแนมกระแหนะกระแหนสาปแช่ง มีคำพูดที่เป็นอกุศลธรรม จะให้เขาเลิก ไหนกุศลธรรม ไหนตัวอย่าง ไม่มี! 

“ให้ตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป” ด้วยการทำบาปเสียก่อน ด้วยการทำสิ่งที่ไม่ดีให้เขาเห็น ไม่มีทาง! ต้องรู้จักหาช่อง หาให้เจอ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ด้วยความแยบคาย ใช้เวลาที่เหมาะสม ด้วยความละเอียดรอบคอบนุ่มนวล จิตใจต้องงดงาม ต้องมีกรุณาในการที่จะแก้ปัญหาใดๆ ก็ตาม

185
1
นาทีในการอ่าน