อาทิยสูตร

อาทิยสูตร

S08E01

Time index

[00:18] เกริ่น สูตร 15 กับ 45 

[01:31] เริ่มปฏิบัติ อานาปานสติ

[13:44] รักษาสมาธิไว้ เพราะการศึกษาธรรมเป็นงูพิษได้

[15:52] อาทิยสูตร ว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์

[17:00] 1.ใช้จ่าย 1 วิธีการในการแบ่งจ่ายในครอบครัว ในองค์กรของตน แบ่งจ่ายโดยถูกต้องเหมาะสมตามธรรม   บริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง

[23:15] 2.ใช้จ่าย 2 วิธีการแบ่งจ่ายในวงกว้างออกไป คือ มิตรอำมาตย์ และญาติ

[26:12] 3. การใช้จ่ายในการที่จะป้องกันอันตราย 

[30:44] 4. ให้ทำพลีกรรม

[41:40] 5. ทำให้เกิดเป็นบุญมีผลสูงยิ่งขึ้นไป

[51:20] สรุป 

[56:01] จบ

พระพุทธเจ้าท่านสรุปในประโยชน์ ๕ ข้อนี้ไว้อย่างนี้ว่า  

      ถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์๕ประการนี้โภคทรัพย์ หมดสิ้นไป อริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า‘เราได้ถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นั้นแล้วและโภคทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไป’ ด้วยเหตุนี้อริยสาวกนั้น จึงไม่มีความร้อนใจถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ ๕ประการนี้โภคทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า‘เราถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นี้แล้วและโภคทรัพย์ของเราก็เพิ่มพูนขึ้น’ อริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความร้อนใจด้วยเหตุทั้ง๒ประการนี้เลย

           บุคคลจะคิดว่าฉันต้องเหลือไว้บ้างเหลือเก็บไว้แต่ถ้าหมดแล้วแล้วใช้ให้ถูกหน้าที่ หมดนั้น ยิ่งทำให้สบายใจ เหลือไว้ตระหนี่ไว้คิดว่ามันจะไม่พอ ความไม่พอที่คุณมี ความตระหนี่ทำให้ทุกข์ใจ แต่ถ้าหมดไปในหน้าที่๕อย่างนี้  การใช้ทรัพย์หมดไปแบบนี้ทำให้เกิดความสบายใจด้วยซ้ำ และในกระบวนการนี้มันก็ทำให้มีทรัพย์เพิ่มพูนมาด้วยซ้ำ เพราะอะไร ท่านเปรียบไว้เหมือนสระโบกขรณี ที่ว่ามีระบบนิเวศน์มีท่าน้ำ มีดอกบัว มีท่าน้ำขึ้นลง มีคนมาใช้ มีคนดูแลก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาที่ตัวสระเองก็มีระบบนิเวศน์วนไป คนอื่นมาก็ได้ประโยชน์ จากการใช้งานความเพิ่มพูนความดีก็มีมากขึ้นเป็นบุญด้วย บุญสร้างบุญ  บุญต่อบุญ ก็เป็นบุญขึ้นมา ก็ไม่มีความร้อนใจทั้งสองอย่าง เพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอธรรมเลย อบายมุขไม่มี เล่นหวยไม่มี เล่นเบอร์ไม่มี น้ำเมา ยาเสพติด นักเลง เจ้าชู้ไม่มีเลยพอไม่มีแล้ว”หมด“สบายใจกว่าสบายใจกว่ามีมากๆแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขยิ่งจะมีความทุกข์ใจ

190
1
นาทีในการอ่าน