เด็กชายตุ้มหูเกลี้ยง ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ

ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ
S01E06

Time Index

[04:12]  อธิบายเนื้อหาเรื่อง "พระจักขุบาล" 

[15:43]  เลขสูตร (เล-ขะ-สูตร) 

[27:50]  ธรรมบทแปลเรื่อง "เด็กชายตุ้มหูเกลี้ยง - มัฏฐกุณฑลี" 

 

เรื่องราวของ “มัฏฐกุณฑลี” หรือ เด็กชายตุ้มหูเกลี้ยง แม้ตนป่วยหนักอยู่ เพียงได้ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้น เมื่อทำกาละแล้ว ก็ไปเกิดในเทวโลก

ในศาสนานี้พระพุทธเจ้าฝึกคนที่สามารถฝึกได้อย่างที่ไม่มีใครยิ่งกว่า, ความมั่นใจ ไม่เหมือนกับความยึดถือ เพราะความยึดถือเป็นอำนาจของตัณหา, ศรัทธาคือ ความมั่นใจที่มาจากปัญญา เป็นอินทรีย์ทำให้เรารื้อถอนตัวตนออกจากภพได้

ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ ใจสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับตามความหนักหน่วง เปรียบดังรอยขีดหรือกรีดลงบนน้ำ , รอยขีดรอยกรีดบนแผ่นดิน , รอยขีดบนแผ่นหิน

นิทานพรรณนา
106
1
นาทีในการอ่าน