พระจักขุปาลเถระ

พระจักขุปาลเถระ
S01E05

Time Index

[00:02]  ธรรมบทแปล เรื่อง "พระจักขุบาล"  ภาคที่ 1 ตอนที่ 1

[11:00]  มหาปาละขอบวช และ มอบสมบัติให้น้อง

[16:28]  พระมหาปาละเดินทางไปบ้านปลายแดน

[19:08]  พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค์ และ จักษุพิการ

[23:05]  พระมหาปาละนั่งหยอดยา 

[28:35]  พระเถระเสียจักษุ และ บรรลุอรหันต์

 

พระพุทธเจ้าทรงปรารภพระจักขุปาลเถระ ดังนี้ว่า “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้นดุจล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้น.”

บาปกรรมนั้นย่อมตามผู้กระทำไป เหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคพลิพัท ทุกข์ย่อมไปตามดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค

  • บาปกรรมนี้ย่อมตามผู้ทำไป เหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคพลิพัท ทุกข์ย่อมไปตามดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค
  • ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ
  • ธุระในพระศาสนามี 2 อย่าง คือ คันถธุระ กับ วิปัสสนาธุระ
นิทานพรรณนา
442
1
นาทีในการอ่าน