กำลังคือศรัทธา

S07E16
  • ศรัทธาคือ พลังที่จะก่อให้เกิดการบรรลุธรรม
  • รายละเอียดเกี่ยวกับศรัทธาที่ตั้งไว้ในแง่มุมทั้งผิดและถูก
  • เหตุปัจจัยและตัวอย่างการปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์
12
1
นาทีในการอ่าน