สัมมาทิฏฐิ (ตอนที่ 1): องค์นำหน้าของอริยมรรคมีองค์แปด

S07E09
23
1
นาทีในการอ่าน