ไม่มีสาระในสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสาร

  • นำรายการธรรมะรับอรุณไปออกอากาศซ้ำในรายการ ‘เสียงธรรมพุทธบวร’
  • ถ้าต้องทำงานกับคนที่มีอำนาจในองค์กรและเขามีผลต่ออนาคตในการทำงานโดยตรง ซึ่งเป็นคนที่มีโทสะ โมหะ มาก ขาดเหตุผล มีอัตตาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น ตัวเขาเองก็ทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง ทำให้งานล่าช้า ไม่ได้รับการตรวจสอบ ถ้ามีใครขัดใจจะพูดใส่ให้เลย จะทำอย่างไรกับคนแบบนี้ เพื่อให้งานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตัวเองมีความทุกข์ในการทำงานน้อยลง ไม่ถูกบีบคั้น ไม่ต้องสร้างเวรต่อกัน อยู่กันด้วยเมตตาจิตและมีกุศลธรรมเกิดขึ้น
  • ในวันอาสาฬหบูชา จะรักษาศีล 8 ที่บ้าน อย่างไรให้ถูกต้อง

 

- ตอบคำถามประจำสัปดาห์ -

 

คำถามคุณกิม (อีเมล์เว็บไซต์) : ขอนำเทปบันทึกรายการ ‘ธรรมะรับอรุณ’ ไปออกอากาศซ้ำในรายการ ‘เสียงธรรมพุทธบวร’ ด้วยทุกวัน

คำตอบ : ธรรมะเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ การที่นำไปเผยแพร่ซ้ำนั้นสามารถทำได้ และหากท่านใดต้องการ file ต้นฉบับทั้ง mp3, VDO - mp 4 หรืออื่นๆ ใดๆ เพื่อความชัดเจนของสื่อ สามารถติดต่อมาที่วัดได้

 

คำถามคุณวรรณนภา (อีเมล์เว๊บไซต์) : ถ้าต้องทำงานกับคนที่มีอำนาจในองค์กรและเขามีผลต่ออนาคตที่ทำงานโดยตรง ซึ่งเป็นคนที่มีโทสะ โมหะ มาก ขาดเหตุผล มีอัตตาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น ตัวเขาเองก็ทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง ทำให้งานล่าช้า ไม่ได้รับการตรวจสอบ จะทำอย่างไรกับคนแบบนี้ เพื่อให้งานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตัวเองมีความทุกข์ในการทำงานน้อยลง ไม่ถูกบีบคั้น ไม่ต้องสร้างเวรต่อกัน อยู่กันด้วยเมตตาจิตและมีกุศลธรรมเกิดขึ้น

คำตอบ : การอยู่กับคนแบบนี้ ต้องมีเมตตา แต่..

ประเด็นอยู่ที่ : เราจะทำแบบที่พระพุทธเจ้าสอนได้ไหม แผ่ให้เต็มอย่างที่ไม่มีประมาณได้ไหม เต็มบ้างมากบ้าง พยายามตั้งสติขึ้น เราจะมีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตา ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกทั้งปวงทุกทิศทั่วทางอย่างไม่มีประมาณ (มหณฺณว) โดยมีบุคคลนั่นเป็นอารมณ์ ได้ไหม มีพรหมวิหาร 4 คือ ทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ทั่วทุกทิศทั่วทางในสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วย

ประเด็นต่อมา : อยู่ที่ความยึดถือ ยึดถือในหน้าที่การงานส่วนหนึ่ง ยึดถือว่างานนี้จะต้องเรียบร้อย คือ ถ้าเรายึดถือในสิ่งใดมาก สิ่งนั้นจะกลายเป็นความทุกข์ของเราทันที

..งานไหนก็ตาม ที่ถ้ามันสำคัญจริงๆ แล้วเราไปทำไม่ได้ เขายิ่งหาคนมาทำแทนเรา เร็วยิ่งกว่าอะไรอีก แล้วความสำคัญของเราจริงๆ อยู่ที่ไหน ไม่มี งานที่ว่าสำคัญก็ไม่ได้สำคัญจริง ตัวเราที่ว่าสำคัญจริงก็ไม่ได้สำคัญจริง..

ยิ่งถ้าเรายึดถือในงาน เรายิ่งทุกข์หนัก สมมตินะถ้าเราตายไป เลี้ยงลูกหรือ? เขาก็หาคนอื่นมาเลี้ยงให้ ทำงานเหรอ ถ้ายุ่งมากบางทีเขาไม่มางานศพเราด้วยซ้ำ เขาก็ทำงานของเขาต่อไป รักษาคนไข้หรือ ตายแล้วจะยังไปรักษาคนไข้ เขาก็หาคนอื่นมารักษาแทน ไม่มีหรอกความสำคัญที่จะเป็นจริงเป็นจัง เป็นเรื่องที่เราคิดเอาเอง ไม่ใช่แค่เรื่องงาน ทุกอย่าง เรื่องคำสัญญา สัจจะ เรื่องความรัก เรื่องครอบครัว เป็นสิ่งที่เราสมมติเอา สมมติเอาแล้ว ให้ทำตามหน้าที่การงานก็ทำไป แต่ว่าอย่ายึดถือเอาไว้ สิ่งที่สมมติมันไม่ได้มีค่ามีสาระ พอเพียงเพื่อที่จะให้เรายึดถือเอาไว้ได้เลย เป็นสิ่งที่ถ้าเราดูจริงๆ จะไม่มีแก่นสาร ถ้าเรายังมีความยึดถือในงาน แล้วงานไม่ได้ออกมาอย่างที่เราต้องการ เราทุกข์แน่นอน

ประเด็นที่อะไรที่ถึงจะวางได้จริงๆ ทำได้จริงๆ ลองพิจารณาความตาย คือ มรณะสติ ว่าถ้าเราตายไปตอนนี้ บ้านจะเป็นยังไง งานจะเป็นยังไง ทรัพย์สินสมบัติของเราจะเป็นยังไง เอาไปไม่ได้แน่นอน เสื้อผ้าบางทีเขาก็เอาไปบริจาคให้ญาติคนโน้นคนนี้ โอ๊ย! นี้ของคนตาย บางทีเขาไม่ใส่ด้วย เอาไปทิ้ง! หรือไม่ก็เผาเสีย ร่างกายของเรา เขาไม่เก็บไว้ด้วยซ้ำ

มรณะสติให้เราพิจารณาตรงนี้ พิจารณาแล้วไง เราจะวางได้ วางอะไร วางความยึดถือในอะไรก็ตามที่เราไปยึดถือไว้ทั้งหมด ถ้าความยึดถือยังมีอยู่ อะไรมันก็ไปยึดถือได้..เราจะวางความยึดถือทำไง เอาที่ตัวเรา ถ้าเราตายไป พิจารณาตรงนี้ เพิ่มเข้าไป เราจะวางได้

ถ้ายังมีความยึดถือในจุดใด จุดนั้นจะเป็นความทุกข์ ทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าทุกข์เฉพาะกับบุคคล บุคคลเป็นแค่เครื่องเตือนสติให้เราเห็นเฉยๆ ว่าเรายังยึดถือตรงไหน เรายึดถือตรงไหน เราต้องวางตรงนั้น..การทำการปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นถึงคำสอน ถึงการกำจัดตัวตน ถึงความเป็นอนัตตาและนี่จะเป็นการดี

 

คำถามคุณ Chananch (Facebook) : ในวันอาสาฬหบูชา จะรักษาศีล 8 ที่บ้านจะทำอย่างไรให้ถูกต้อง

คำตอบ : องค์ประกอบของศีล 8 ที่สำคัญที่เพิ่มจากศีล 5 คือ

  1. ไม่ฉันในเวลาวิกาล คือ หลังเที่ยงไป ไม่ได้กินข้าว หรืออะไรที่เป็นอาหาร กินพอที่จะระงับเวทนา ที่เป็นส่วนประกอบของราก ใบ เม็ดที่มีคุณสมบัติที่เป็นยาที่จะระงับเวทนา
  2. ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลี แต่นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันต่ำ เช่น บนตั่งหรือบนเตียง ที่ทำด้วยหญ้า
  3. อย่าไปดูการละเล่นที่เป็นฆ่าศึกต่อกุศลธรรม

 

ฟังและอ่านบทคัดย่อเพิ่มเติม “อุโบสถประกอบด้วยองค์ 9” และ “อริยะอุโบสถ”

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง