ขันธ์ห้า

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ฟัง "อายตนะทั้งหก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งขันธ์ 5" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ฟัง "ธรรมสากัจฉา-ขันธ์ทั้งห้าคืออะไร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ฟัง "อวิชชาทำให้เหมือนจริง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559