ธรรมเป็นเครื่องทำความเคารพ

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อ่าน "มหาสกุลุทายิสูตร" เล่มที่ 13 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 5 มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "มหาสกุลุทายิสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561