การเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

HIGHLIGHTS:

  • สัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ไม่มีการที่สัตว์จะได้ตามใจปรารถนา
  • สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งย่อมมีความแตกดับเป็นธรรมดา
  • สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งคือที่ที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา
  • การปฏิบัติตามธรรม คือ การบูชาพระพุทธเจ้าอย่างยอดเยี่ยม

บทคัดย่อ

 

ข่าวที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในอีก 3 เดือนข้างหน้า เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในเดือนมาฆะปีที่ 45 ของการตรัสรู้...ณ ช่วงนั้นมารขวนขวายมากในการที่จะก่อกวนพระพุทธเจ้านับตั้งแต่พระพุทธเจ้าทำการตรัสรู้แต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปิดกระแสของมารแล้ว ไม่ให้ผู้ที่เดินตามหลังไปติดกับดักของมาร เปิดทางด้วยการแสดงธรรมเรื่องมรรค 8 พละ 5 สัมปทาน 4 อิิทธิบาท 4 โพชฌงค์ ฯ เอาธรรมะเข้าสู้กับมาร...ทำของคว่ำให้หงาย...จุดเทียนให้สว่าง...พระพุทธเจ้าของเราได้เปิดทางสว่างไว้หมดแล้วโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในตลอดระยะเวลา 45 ปี แม้พระวรกายจะร่วงโรยเข้าสู่วัยชรามีกายค้อมไปข้างหน้าก็ยังเทศน์สอนด้วยความกรุณาเมตตาบอกทางเอาไว้ และบอกการเจริญอิทธิบาท 4 ไว้กับท่านพระอานนท์ที่อยู่ข้างกายเสมอว่าผู้เจริญอิทธิบาท 4 จะมีอายุยืนอยู่ได้นานถึง 1 กัปป์หรือนานกว่า...ท่านได้กล่าวเช่นนี้กับท่านพระอานนท์ไว้ถึง 16 ครั้งที่ว่า ผู้เจริญอิทธิบาท 4 จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงอีก 1 กัปป์แต่ท่านพระอานนท์เหมือนมีมารมาดลใจทำให้ท่านไม่รู้ถึงหนทางที่พระพุทธเจ้าเปิดทางนี้ไว้ เมื่อพระอานนท์ไม่ได้ทูลขอ มารจึงได้ช่อง...

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง