เกาเหลาใส่เส้น

HIGHLIGHTS:

  • ไม่เกาเหลาทั้งเขา ไม่เกาเหลาทั้งเรา การอยู่ร่วมกันให้เหมือนนมผสมกับน้ำ เท่ากับเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยรักษาตนด้วย จะไม่มีความเสื่อมเลย

บทคัดย่อ

 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกัน ชื่นบานต่อกัน ยังคงเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ พระเจ้าข้า

 

มหายมกวรรค ๑. จูฬโคสิงคสาลสูตร เหตุแห่งความสามัคคี

 

..เปลี่ยนคนพาลให้เป็นบัณฑิต เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร เปลี่ยนคนที่เกาเหลาให้เขามารู้จักเห็นเส้นกินเส้นบ้าง เรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมาก เราจะได้บุญมาก เราจะเป็นผู้ที่รักษาทั้งตัวเองด้วยทั้งคนอื่นด้วย คนรักษาแบบนี้เป็น “บัณฑิต”  บัณฑิตจะสำคัญว่า การรักษาตนกับการรักษาผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญ..

 

เกาเหลา ไม่กินเส้น

 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ติเตียนพระอริยเจ้า ข้อนี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที่ภิกษุนั้นจะไม่พึงถึงความ ฉิบหาย ๑๑ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งนี้ ฯ”

 

พยสนสูตร

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง