รายการ "ธรรมะรับอรุณ Live" วันที่ 27 ม.ค.2561

โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก

วันที่ 27 - 28 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.

 Facebook Live วันที่ 27 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.
https://www.facebook.com/puredhamma/videos/6717827514935793/

Facebook Live วันที่ 28 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.
https://www.facebook.com/puredhamma/videos/6717854711599740/