ขันติโสรัจจะ ธรรมอันทำให้งาม

คนเราจะมาเอาชนะกันด้วยทางวาจา เนี่ยมันโง่ มันไร้สาระ. เอาชนะกันด้วยปัญญา เอาชนะความโกรธ ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตนี่สิ ฉลาดกว่า ต้องคิดอย่างนี้ จึงจะอดทนในขั้นสูงได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  • หัวข้อก่อน bullet

    

  • HL1....
   • List01.......
   • List 02.......
   • List 03.......
  • HL2.....
  • HL3....

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง