กัลยาณมิตร (ตอนที่ 1) : คนเทียมมิตร

 • คุณลักษณะที่สำคัญของคนเทียมมิตร

 

หนึ่งในทิศทั้งหกนั้นคือ ทิศเบื้องซ้าย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้เกี่ยวกับเพื่อน มิตร สหาย และอำมาตย์ (คู่ค้า) ที่มีหน้าที่พึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ 5 ประการ คือ

 1. ด้วยการให้ปัน ให้ทาน มีของเล็กๆน้อยๆหรือของชำร่วยติดไม่ติดมือไปฝาก
 2. ด้วยการพูดจาไพเราะ มีปิยะวาจาทำให้เกิดความรัก ความแช่มชื่นใจ ไม่ขัดเคืองกัน
 3. ด้วยการประพฤติประโยชน์
 4. ด้วยการวางตนเสมอกัน ประพฤติตนให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบของตน
 5. ด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกัน ไม่ควรพูดทิ่มให้เพื่อนรู้สึกเจ็บใจหรือแตกสามมัคคีกัน

 

นอกจากนั้นเพื่อน มิตร สหาย และอำมาตย์ (คู่ค้า) ยังควรอนุเคราะห์ ตอบแทนหรือรักษามิตรโดยฐานะ 5 ประการคือ

 

 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว
 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว
 3. เป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย
 4. ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตราย
 5. นับถือสมาชิกในวงศ์ของมิตร

 

อย่างไรก็ตามบางครั้งเราก็อาจจะพบกับคนพาล คนไม่ดีที่มีเจตนาแอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนจากการผูกมิตรกับเรา แต่ไม่ใช่มิตรแท้ซึ่งเรียกว่า “คนเทียมมิตร” โดยเรามีวิธีสังเกตได้ดังนี้

 1. คนปอกลอก ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยมี 4 คุณลักษณะคือ
  • เป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
  • เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก
  • ไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภัย
  • คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว
 2. คนดีแต่พูด ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยมี 4 คุณลักษณะคือ
  • เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศรัย
  • อ้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปราศรัย
  • สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
  • เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้อง (ออกปากพึ่งไม่ได้)
 3. คนหัวประจบ ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยมี 4 คุณลักษณะคือ
  • ตามใจเพื่อนให้ทำความชั่ว จะทำชั่วก็คล้อยตาม
  • ตามใจเพื่อนให้ทำความดี จะทำดีก็คล้อยตาม
  • ต่อหน้าสรรเสริญ
  • ลับหลังนินทา
 4. คนชักชวนในทางฉิบหาย ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยมี 4 คุณลักษณะคือ
  • ชักชวนให้ดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
  • ชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน
  • ชักชวนให้เที่ยวดูการมหรสพ
  • ชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

 

ทั้งนี้เรายังสามารถสังเกตเพิ่มเติมได้อีกว่า บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นเพื่อนชั่วหรือไม่ โดยการสังเกตจากพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 1. นำให้เป็นนักเลงการพนัน
 2. นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้
 3. นำให้เป็นนักเลงเหล้า
 4. นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม
 5. นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า
 6. นำให้เป็นคนหัวไม้
 7. การนอนตื่นสาย
 8. การเสพภรรยาผู้อื่น
 9. ความประสงค์ผูกเวร
 10. ความเป็นผู้ทำแต่สิ่งหาประโยชน์มิได้
 11. เป็นมิตรชั่ว
 12. เป็นผู้ตระหนี่เหนียวแน่นนัก

 

 

“บัณฑิตรู้แจ้งมิตร 4 จำพวกเหล่านี้ คือ มิตรปอกลอก 1 มิตรดีแต่พูด 1 มิตรหัวประจบ 1 มิตรชักชวนในทางฉิบหาย 1 ว่าไม่ใช่มิตรแท้ ดังนี้แล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไกล เหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัย ฉะนั้น ฯ”

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชม "สมานมิตร" เผยแพร่ทาง YouTube Channel เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

ชม "กัลยาณมิตร 3 ระดับ" เผยแพร่ทาง YouTube Channel เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ฟัง "คำพุทธ-สิงคาลกสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558