วิธีรักษาตนจากกามภพ

HIGHLIGHTS:
  • เราจะรักษาตนเองได้อย่างไรเมื่อต้องอยู่ในสถานที่อย่างนี้ ?

บทคัดย่อ

 

"...พอเรามีศีลเต็มบริบูรณ์ มีสมาธิพอประมาณ มีปัญญาพอประมาณ อย่างน้อยจะรักษาตัวเองได้ให้อยู่ในสถานที่นี้ โลกของเรานี้ เขาเรียกว่า กามภพนี่แหละ อยู่ได้อย่างปลอดภัย..."

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง