ชนะทุกปัญหาด้วยสมาธิ

HIGHLIGHTS:

  • ในขณะที่บำเพ็ญกุศลให้กับสามีที่ถึงแก่กรรม ช่วงที่พระกำลังสวดอนุโมทนาให้พรอยู่นั้น ก็เกิดน้ำตาเอ่อล้นออกมา ลักษณะนี้หมายถึงจิตไม่มีกำลังใช่หรือไม่? แล้วควรจะปฏิบัติในลักษณะอย่างไรต่อไป?
  • จะทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่ไม่ตื่นเต้นได้ง่ายๆ การฝึกสมาธิจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่?

บทคัดย่อ

 

จาก คุณวิมลมาศ จ.อุตรดิตถ์

คำถาม : ในขณะที่บำเพ็ญกุศลให้กับสามีที่ถึงแก่กรรม ช่วงที่พระกำลังสวดอนุโมทนาให้พรอยู่นั้น ก็เกิดน้ำตาเอ่อล้นออกมา ลักษณะนี้หมายถึงจิตไม่มีกำลังใช่หรือไม่? แล้วควรจะปฏิบัติในลักษณะอย่างไรต่อไป?

คำตอบ : ในสภาวะจิตของเรามันมีผัสสะมากระทบอยู่ตลอดเวลา แต่ละผัสสะที่มากระทบก็มีการสั่งสมเป็นอาสวะอยู่ตลอดเวลา อาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญ อาสวะที่เป็นส่วนแห่งบาป ..ของเก่าก็ยังมีอยู่ ของใหม่ก็ทับลงไป ปะปนกันไป ล่าสุดอาจจะชัดเจนมีน้ำหนักมาก แต่ที่ก่อนๆ ผ่านมาแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่มีน้ำหนัก บางทีก็ฟุ้งขึ้นมาได้ เป็นธรรมดา

ลักษณะที่มีน้ำตาเอ่อล้นออกมา พระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ลักษณะเสียใจ ร่ำให้ ทุบอกชกตัว เสียสติ หรืออีกลักษณะหนึ่ง คือ มีความปีติเกิดขึ้น เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่เหย้าเรือนของก็ได้ ปีติเกิดขึ้นจากที่เกี่ยวเนื่องด้วยเหย้าเรือน จากผัสสะภายนอก เป็นอามิส ก็ได้ หรือเป็นปีติที่เป็นลักษณะของนิรมิต ยิ่งกว่านิรมิตก็มี มีได้หลายสาเหตุในลักษณะที่ต่างกัน

ลักษณะที่คุณวิมลมาสเล่ามา เป็นการระลึกถึงการทำความดี เป็นลักษณะของจาคานุสสติ เป็นศีลานุสสติ เป็นจิตที่เป็นกุศลธรรม เป็นนิรมิต ปีตีเกิดขึ้น เวลาที่เวทนาเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำคือ ตั้งสติเอาไว้ อย่าไหลไปตามเวทนานั้น อย่าเพลิดเพลิน ลุ่มหลง หรือว่าตกใจ ...หรือว่าพอใจหรือไม่พอใจในเวทนาที่เกิดขึ้นนั้น ๆ แต่เห็นเวทนานั้น รู้เวทนานั้น ให้เห็นชัดแจ้งด้วยปัญญา รู้ชัดโดยชอบว่า มันเป็นอนัตตา เราจะวางความรู้สึก วางอารมณ์นั้นได้

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ บุคคลที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว มีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือ 1. ร่ำให้คร่ำครวญ ทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงง คลั่งเพ้อ 2.จะแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่า ใครหนอย่อมรู้ทางออกของปัญหานี้ สักหนึ่งหรือสองวิธี

เรารู้แล้ว เราทำแล้ว เราตั้งสติเอาไว้ นั่นคือทางออก 1 วิธี วิธีที่ 2 ตั้งสติไว้แล้วให้วางความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้น

 

จาก คุณเจน ทางเว็บไซต์

คำถาม : จะทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่ไม่ตื่นเต้นได้ง่ายๆ การฝึกสมาธิจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่?

คำตอบ : ได้แน่นอน แต่จะเปรียบเทียบกับการสร้างโรงกลั่นน้ำมันเพื่อที่จะเอา soufre (สารสีเหลืองที่รีดออกจากน้ำมันดิบเพื่อให้น้ำมันบริสุทธิ์) เฉยๆ นั้น ซึ่งคุณค่ามันน้อย เป็นแค่ผลพลอยได้เท่านั้น สมาธิก็คล้ายๆ กัน สมาธิที่หมายถึงอารมณ์อันเดียว สามารถทำทุกอย่างให้เกิดชัยชนะได้ ในหมวดธรรมที่เรียกว่า อิทธิบาท 4 อยู่ที่ว่าเราจะเอาธรรมที่อาศัยสมาธิเป็นประธานจิตในการที่จะเข้าไปทำอะไร ...ใช้การฝึกสมาธินี้แหล่ะจะช่วยพัฒนาเรื่องการงานของเราได้ ช่วยพัฒนาเรื่องการเรียนของเราได้ ช่วยพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว เรื่องสุขภาพ ทุกเรื่องสามารถใช้สมาธิช่วยได้

แต่ถ้าเทียบประโยชน์กัน ถ้าคุณใช้สมาธิในการที่มาละกิเลส มากำจัดอาสวะ ในการมารื้อถอนตัณหาอวิชชา มันจะได้ประโยชน์มากกว่า และเมื่อเรารื้อถอนตัณหา อวิชชา เหล่านี้แล้ว อื่นๆ นั้นจะค่อยแจ่มแจ้งขึ้น สติ สมาธิ จะต้องรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง