สากัจฉาธรรม - กิเลสมีผัสสะเป็นแดนเกิด

HIGHLIGHTS:
  • ทำอย่างไรจึงจะ "รู้ก่อน" ได้ในทุกครั้งที่โทสะ+โมหะ เข้ามากระทบโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิด
  • พระอรหันต์มีเวทนาชอบใจบ้าง ไม่เป็นที่ชอบใจบ้าง ให้รู้สึกสุขและทุกข์บ้าง กระทบไปถึงใจพระอรหันต์ไหม
  • การที่จะกำหนดลมหายใจของปุถุชนคนธรรมดานั้นให้มีสติอยู่จนลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต เป็นการทรมานหรือไม่
  • คนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั้น หมายถึงอย่างไร
  • การที่เราฝันในสิ่งที่ต่อมาเกิดขึ้นจริง เป็นเพราะเหตุเช่นไร

บทคัดย่อ

 

คำถาม-๑:

คำตอบ-๑:

คำถาม-๒:

คำตอบ-๒:

 

ตอบคำถาม:

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง