สากัจฉาธรรม - สิ่งที่รู้ได้เฉพาะตน

 • บ่อยครั้งเวลาทำบุญจะนึกถึงบาปที่เคยทำมา ควรทำอย่างไร
 • "..ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ฯ.." จะอธิบายประโยคที่นี้ให้กับคุณพ่อวัย 97 ปีเช่นไร

บทคัดย่อ

 

หัวข้อ1

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........

.............ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป................................................................................................................

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  • หัวข้อก่อน bullet

    

  • HL1....
   • List01.......
   • List 02.......
   • List 03.......
  • HL2.....
  • HL3....

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อ่าน "พาลบัณฑิตสูตร (๑๒๙)" เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง "ธรรมคุณ" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ฟัง "ธรรมสากัจฉา-เข้าใจกรรมจะพ้นกรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ฟัง "ธรรมสากัจฉา-กรรม" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙