สิ่งที่เป็นในภายใน

HIGHLIGHTS:

  • ราคะ โทษะ โมหะ ที่อยู่ในภายใน คำนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่า "อัชฌัตตัง" ซึ่งอยู่ข้างในที่ไม่โผล่ตัวออกมาเป็นความคิด คำพูด การกระทำทางกาย
  • ศัพท์คำนี้ยังใช้ถึงอายตนะภายในด้วย ซึ่งก็คือ "อัชฌัตติกายตนะ" ซึ่งเรามองไม่เห็นเลย แต่มีการทำงานอยู่ข้างใน
  • คนที่หมดราคะ โทษะ โมหะ มีสติสัมปชัญญะเต็มที่ คือกิเลสที่อยู่ข้างในใจมันไม่โผล่ตัวออกมา เป็นการคิด การพูด หรือการกระทำ เป็นลักษณะไกลจากกิเลสแล้ว
  • นอกจากใช้กับความหมายเกี่ยวกับกิเลสที่อยู่ภายในแล้ว ยังใช้กับกรณีทรณีสูบด้วย คือใช้คำว่า "อัชฌัตตา" เหมือนกันคือโดนสูบหายไปในแผ่นดินเลย

 

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตอบคำถาม-ทำไมอรหันต์ยังมีราคะ โทสะ โมหะ ในภายในอยู่