อัตตมนา ผู้มีใจเป็นของตน

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ฟังรายละเอียดเรื่อง "อัตตะมะนา ผู้มีใจเป็นของตน" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 04/08/2558